Wythnos/Week 121: 17-23 Tachwedd/November 1916

[English below]

Gweler adroddiadau am y rhai hynny sydd wedi eu lladd, eu hanafu neu yn garcharorion yn y papurau newydd. Ymhlith rhain ceir yr adroddiadau am farwolaeth is-gapten Thomas, Tanyrallt, Talybont; Preifat Tom Davies, bancer o Gribyn; Preifat D.J. Jones, – y milwr cyntaf o Borth a laddwyd.

Hefyd o dan Borth daw’r newyddion y bod Preifat Fred McCausland wedi ei gymryd yn garcharor gan yr Almaenwyr ac y bod Mr Arnold Davies adre ar ol i’w long cael ei tharo gan dorpido.

Mae Capten Ashton adre’ yn Aberteifi am gyfnod byr ar ol iddo gael ei anafu 2 fis yn ol. Mae wedi derbyn Medal yr Urdd Gwasanaeth Nodedig am ddewrder.

Cynhaliwyd derbyniad o deyrngarwch i Preifat David Vincent Davies yng Nghei Newydd. Yn anffodus nid yw’r medaliwn a fwriadwyd ei gyflwyno iddo gan y pwyllgor wedi cyrraedd eto a bydd rhaid ei gyflwyno i’w berthnasau yn y dyfodol.

Gweler yng nghofnodion Cyngor Bwrdreistref Aberystwyth yr ymateb i Glerc Cyngor Sir Aberteifi ynglyn a’r angen am ddynion rhewl abl yn Ffrainc. Yn ol y cofnodion nid oes gan y Gorfforaeth ddynion rhewl o dan hanner can mlwydd oed ar y foment.

Hysbysa Rhodes o Lanilar am 6 dyn nad ydynt yn gymwys i’r fyddin ar gyfer llifio postion pwll tra bod cwmni ‘Pears’ yn hysbysu ei blwyddlyfr Nadolig 1916 gyda’r delwedd ‘’Home from the Wars 1815’’

 

Reports of those who have been killed, wounded or captured are to be found in the newspapers. Amongst these are reports of the death of Lieutenant Thomas, Tanyrallt of Talybont, Cribyn banker Private Tom Davies, and Private D.J. Jones who is the first Borth soldier to be killed in action.

Also under Borth is the news that Private Fred McCausland has been taken prisoner by the Germans and that Mr Arnold Davies has come home from a ship which has been torpedoed.

Captain Ashton is now home for a short time in Cardigan having been wounded 2 months ago. He has been awarded the Companionship of the Distinguished Service Order for bravery.

In New Quay Private David Vincent Davies has received a loyal reception at the Towyn Vestry. Unfortunately the medallion which the committee had intended to present to Private Davies has not yet arrived and will have to be presented to his relatives at a later date.

From the Minutes of the Aberystwyth Burough Council we see that the Deputy Town Clerk has been instructed to reply to the Clerk of Cardiganshire County Council’s with regard to the need for skilled roadmen in France. Apparently there are no roadmen under fifty years of age engaged by the Corporation at present.

Rhodes of Llanilar advertise for six men who are not eligible for army to saw pit props while ‘Pears’ are advertising their Annual for Christmas 1916 with the image ‘Home from the Wars 1815’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

24 Tachwedd/November 1916

Edward George Rose of Llangynllo, aged 22. Private, Machine Gun Corps

26 Tachwedd/November 1916

David Owen Jones of Cardigan, aged 41. Engineer, Mercantile Marine

30 Tachwedd/November 1916

Evan Evans of Cribyn, aged 31. Driver, Army Service Corps

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s