Wythnos/week 122: 1-7 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Gweler coffadwriaeth Is-gapten D.G.Owen yn y Cardigan and Tivyside. Yn ol Is-gyrnol F.T.H. Bernard nid oedd yr Is-gapten D.G.Owen wedi dod dros effaith ymgyrch Gallipoli.

Mwy o newyddion o Borth lle mae pwyllgor y ‘Christmas Pudding Fund’ yn paratoi anrhegion ar gyfer y saith deg bachgen sydd wedi ymuno â’r fyddin gan amgau arysgifau yn dymuno Nadolig Llawen i bob un ohonynt.

Hefyd yn Borth mae Mr a Mrs Jenkins yn derbyn y newyddion trist fod darnau o’r SS Cannangian wedi eu darganfod ger Montrose. Roedd Daniel, mab hynaf Mr a Mrs Jones yn brif beiriannydd ar y llong.

Ymysg y ffotograffau mae Mrs Loxdale a’i llanc-filwyr. Yn ol toriadau o bapurau Aberystwyth mae Mrs Loxdale o Castle Hill, Llanilar yn cyfathrebu yn rheolaidd gyda llawer sy’n ymladd dros eu gwlad.

Gweler cyfieithad o The Lonely Cross gan J.R. Williams. Darn o farddoniaeth sy’n cyfeirio at groes sydd wedi ei gorchuddio a mwsogl ac sy’n coffau y rhai a syrthiodd ar Faes-Rhyfel Fflandrys.

Mae Pwyllgor Adran Ddeheuol Prif Ffyrdd, Pontydd ac Adeiladau Cyhoeddus wedi cynnal cyfarfod arbennig i drafod cais y Swyddfa Ryfel am weithwyr medrus a phrofiadol i adeiladu a chynnal a chadw heolydd yn Ffrainc.

Derbyniwyd chwech o geisiadau am drwyddedau oddi wrth mudiadau a phersonau gan y Cyd Bwyllgor Sefydlog.

Hysbysa’r Cambrian News ei bod yn barod i gynhyrchu cardiau gwasanaethau coffa o dan ‘Something To Remember Him By’.

Ar nodyn ysgafnach hysbysa Rowntree’s fod ei cocoa yn gwneud byd o les i’r gweithiwr ffatri yn rhif 8 o gyfres y ‘Women Workers’.

The obituary of the late Lieutenant D.G. Owen is printed in the Cardigan and Tivyside Advertiser. According to Lieutenant Colonel F.T.H. Bernard, Lieutenant Owen had never seemed to get over the effects of the Gallipoli campaign.

More news from Borth where the Committee of the ‘Christmas Pudding Fund’ meet to prepare Christmas gifts for the seventy boys with the colours and enclose an inscription wishing them Xmas cheer.

Sadly, Mr and Mrs Jenkin Jones, Caradog, also of Borth have received news stating that wreckage of the SS Cannangian has been picked up off Montrose. Mr and Mrs Jones’ eldest son Daniel was chief engineer of the vessel.

Amongst the photographs are those of Mrs Loxdale and her soldier boys. According to the Aberystwyth clippings Mrs Loxdale of Castle Hill, Llanilar corresponds regularly with many who are serving their country.

The Lonely Cross has been translated into Welsh by J.R. Williams and is poem relating to a moss covered cross commemorating those who fell in Flanders Field.

The Main Roads, Bridges, and Public Buildings Committee for the southern division of the County have held a special meeting to discuss the War Office’s request for skilled and experienced workmen to construct and maintain roads in France.

Applications for permits from six societies and persons are received by the Standing Joint Committee.

The Cambrian News under ‘Something to Remember him by’ advertises that they are prepared to produce ‘Service Memorial Cards’.

On a lighter note, Rowntree’s advertise their cocoa as doing the factory worker a power of good in ‘Women Workers’ Series No. 8.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

1 Rhagfyr/December 1916

William Hazelby Jones of Princess Street, Aberystwyth, aged 39. Private, Welsh Regiment

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s