Wythnos/week 127: 5-11 Ionawr/January 1917

[English below]

At ddydd Sadwrn, 6ed Ionawr bu farw Evan Evans, llanc tair ar hugain oed o Aberaeron a ddioddefodd anafiadau angheuol yn Tanzania.

Ceir y gerdd ‘Ein Milwyr’ gan ‘Merch y Bryniau’ yn son am strach y bechgyn hynny sy’n ymladd dros eu gwlad ar y Cyfandir ac yn mynegi ei gobaith am heddwch rhwng gwledydd Ewrop.

Ar fore ddydd Mawrth cynhaliwyd priodas dawel T. Percy Rees a Gertrude Jones yn Eglwys Gynulleidfaol Capel Mair. Mae’r priodfab ar fin ymuno a’r fyddin.

Trafodwyd y pwnc o dato had a thyfu tato mewn cyfarfod is-bwyllgor Amaeth y Rhyfel yn y ‘Guild Hall’, Aberteifi tra bod W.J. John o Abertawe yn gosod hysbyseb am dato Cymreig naill ai mewn niferoedd bach neu mawr.

Gosodwyd hysbyseb arall gan M.M. & W.R. Thomas o 39, Stryd y Forwyn Fair, Aberteifi yn cyhoeddi y bod y ‘Welshman’s Almanac’ 1917 yn barod.

On Saturday the 6th January 23 year old Evan Evans of Aberaeron dies from the wounds he sustained in Tanzania.

‘Ein Milwyr’ (Our Soldiers) is a poem by ‘Merch y Bryniau’ (Daughter of the Hills) regarding the plight of those Welsh boys fighting for their country on the Continent and expresses hope for the dawning of peace between the countries of Europe.

On Tuesday morning the quiet wedding of T. Percy Rees and Gertrude Jones is held at Capel Mair Congregational Church. The groom is about to join the colours.

The War Agricultural Sub-Committee is held at the Guild Hall, Cardigan where the subject of seed potatoes and potato-growing is on the agenda whilst W.J. John of Swansea places an advert requiring large or small quantities of Welsh potatoes.

Another advert is placed by M.M. & W.R. Thomas of 39, St. Mary Street, Cardigan proclaiming that the 1917 Welshman’s Almanac is ready.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

6 Ionawr/January 1917

Evan Evans of Aberaeron, aged 23. Private, Royal Fusiliers

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s