Wythnos/Week 131: 2-8 Chwefror/February 1917

[English below]

Ceir adroddiadau o Aberteifi ynglŷn â cholli Is- gapten D.T. Emyr James a Llongwr John James – y ddau yn gwasanethu ar yr H.M.S. Laurentic.

O ganlyniad i forwriaeth celfydd Is-gapten Parry ym Mor y Canoldir, achubwyd 32 o ddynion o long-gludo Brydeinig a drawyd gan dorpido o long danfor.

Ysgrifenna Gregory Kean yn ‘Nodion o Lundain,’ am ymadawiad Daniel Jones o Aberporth am Ffrainc gan ddymuno bydd yn dychwelyd yn iach ac wedi gorchfygu’r gelyn.

Casglwyd dim llai na £35,652 5s 2d o gynilon rhyfel gan ysgolion cynradd y Sir yn ystod yr wyth wythnos yn gorffen ar yr 21ain o Ionawr.

Mae’n ofynnol i bob cyflogwr restru enwau’r holl ddynion o 16 i 41 oed sydd yn eu cyflogaeth ar ffurflen D.R.17 ac i anfon y gwybodaeth ymlaen i’r Swyddog Recriwtio yn eu hardal, tra anfonir llythyr i’r Gwir Anrhydeddus D. Lloyd George oddi wrth Cyngor Sir Aberteifi yn apelio i’r Llywodraeth gymryd y camau priodol i wahardd diod feddwol yn ystod y Rhyfel ac am rhai misoedd i ddilyn.

Mae’r darn ‘Profiad y Pererin’ sydd i’w ganu ar y dôn ‘Strafe y Kaiser’ yn sôn am brinder siwgr, burum, diod, a.y.b.

Mae Daisy Jones (gweler wythnos 118) yn derbyn carden bost arall, y tro yma oddi wrth Betty sydd yn Carn Brea yng Nghernyw.

Ceir rhagor o hysbysebion yn y Cardigan and Tivyside sy’n cyfeirio at y rhyfel:

‘Mae cyfle i wirfoddolwyr sifil i wasanaethu eu gwlad;’ ‘Tanks’ – cartwn sy’n cael ei harddangos yn y Pavilion yn Aberteifi; ‘Celfi cyfforddus wedi eu gwneud â llaw gan ‘Hughes Furniture Store’ -‘Erbyn daw y bechgyn adre’ ac y mae ‘Furniture Warehouse’, Pendre yn Aberteifi wedi cyhoeddi rhyfel ar nwyddau israddol o dramor.

There are reports from Cardigan regarding the loss of Lieutenant D. T. Emyr James and Seaman John James who were serving aboard the H.M.S. Laurentic.

The smart seamanship of Lieutenant Parry in the Mediterranean results in the rescue of 32 men from a British transport which had been torpedoed by a U-boat.

Gregory Kean writes of Daniel Jones of Aberporth leaving for France and wishes for his safe and triumphant return in ‘Nodion o Lundain’ (Notes from London)

No less than £35,652 5s 2d. war savings has been collected in the elementary schools of Cardiganshire during the eight weeks ending January 21st.

Employers are required to list all males between the ages of 16 and 41 in their employment and to forward this list (Form D. R. 17) to the Recruiting Officer for their locality whilst a letter is sent to the Right Hon. D. Lloyd George from Cardigan County Council appealing to the Government to take steps to prohibit intoxicating liquor during the war and for some months afterwards.

Profiad y Pererin (‘A Pilgrim’s Experience’) to be sung to the tune ‘Strafe the Kaiser’, is a poem written about the scarcity of things such as sugar, yeast, drink, etc.

Miss Daisy Jones (as in week 118) receives another postcard. This time it is from Betty who is at Carn Brea in Cornwall.

Adverts with references to the War continue to be published in the Cardigan and Tivyside:

‘An opportunity for civilian volunteers to serve their country’; ‘Tanks’ – a cartoon to be shown in the Pavilion Cardigan; comfortable home-made furniture from Hughes’ Furniture Store for ‘When the Boys come home’ and the Furniture Warehouse at Pendre, Cardigan have ‘declared WAR on all shoddy foreign goods’

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

5 Chwefror/February 1917

Nathaniel Edwards of Llanon, aged 38. Private, Rhodesia Regiment

Evan Davies of Sarnau, aged 23. Private, Lancashire Fusiliers

James Parry Thomas of New Quay, aged 43. First Mate, Mercantile Marine

John Henry Lloyd of Llangoedmore, aged 22. Fourth Engineer Officer, Mercantile Marine

Herbert Price Davies of Llanon, aged 31. Private, Royal Fusiliers

Walter Raymond Hicks of Llanon, aged 19. Private, Royal Fusiliers

6 Chwefror/February 1917

Llewellyn Morgan of Cardigan, aged 24. Able Seaman, Royal Naval Volunteer Reserve

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s