Wythnos/week 132: 9-15 Chwefror/February 1917

[English below]

Yn anffodus bu farw John Edmund Thomas o Landyfriog ar y 22ain o Chwefror. Roedd y llanc 22 oed ar fwrdd y Dreill-long Euston wrth iddi daro ffrwydryn yn Hartlepool. Roedd John yn un o’r 10 aelod o’r criw a gollwyd.

Ceir adroddiad am farwolaeth Corpral W. G. James yn y Cardigan and Tivyside. Fe oedd y cyntaf o blwyf Aberporth i wirfoddoli ei wasanaeth yn Hydref 1914 a’r cyntaf o’r plwyf i syrthio.

Mae ‘Morwr o Cardiland’ yn ei bennill ’Atgofion am Gartref,’ yn canu’n hiraethus am ei fwthyn bach, Glanffrydiog a’i gynefin yng Ngheredigion.

Derbyniwyd llythyr gan F.R. Roberts, Clerc y Cydbwyllgor Sefydlog oddi wrth y swyddfa recriwtio yn Aberhonddu yn mynegi eu gwerthfawrogiad o gymorth parod a gwerthfawr Heddlu’r Sir.

Cyfle arall i wylio’r cartwn ‘Tanks’ yn y Pavilion yn Aberteifi a gwahoddiad i’r trigolion i gymryd cyngor yr Arglwydd Derby i ddod i’r sinema i fwynhau yr adloniant.

Yn y Field Service Pocket Book gweler dudalen ar ‘Distinguishing Flags and Lamps’. Cyhoeddwyd y llyfr gan y Swyddfa Ryfel Brydeinig ac fe’i dosbarthwyd i bob uwchswyddog heb gomisiwn, swyddogion gwarantu a swyddogion yn 1914 ac fe’i diwygiwyd yn 1916. Disgwylir i bob swyddog ddiweddaru y llyfr gydag unrhyw gywiriadau anghenrheidiol.

Sadly, 22 year old John Edmund Thomas of Llandyfriog dies on the 12th February when his ship, the H.M. Trawler Euston, strikes a mine at Hartlepool. He is one of 10 members of the crew who are lost.

The death of Corporal W. G. James is reported in the Cardigan and Tivyside. He was the first from Blaenporth Parish to volunteer his services in October 1914, and the first of the Parish to fall.

The poem ‘Atgofion am Gartref’ (memories of home) is composed by ‘Morwr o Cardiland’ (‘sailor from the land of the Cardis’) who reminisces about his dear little cottage, Glanffrydiog and its surroundings in Ceredigion.

F.R. Roberts, the Clerk to the Standing Joint Committee receives a letter from the Brecon recruiting office expressing appreciation of the valuable and willing assistance of the County Police.

The Pavilion, Cardigan is again showing the cartoon ‘Tanks’ and invites people to take Lord Derby’s advice and to come and be entertained.

‘Distinguishing Flag and Lamps’ appear in the Field Service Pocket Book which was issued by the British War Office to all senior NCOs, warrant officers and officers in 1914 and revised in 1916. Officers are expected to keep the book up to date with any necessary amendments.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

11 Chwefror/February 1917

David Davies of Llanfair Clydogau, aged 24. Private, Welsh Guards.

12 Chwefror/February 1917

John Edmund Thomas of Llandyfriog, aged 22. Deck Hand, Royal Navy

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s