Wythnos/week 134: 23 Chwefror/February-1 Mawrth/March 1917

[English below]

Wythnos 134 o’r Rhyfel a gwelir llun o’r Llongwr Abl John James yn y Cardigan and Tivyside. Fel y crybwyllwyd yn wythnos 131, bu farw John James pan suddwyd yr HMS Laurentic.

Yn anffodus bu farw Preifat Evan Davies o dwymyn y coluddion, y cyntaf o ardal Penmorfa i golli ei fywyd yn y Rhyfel Mawr tra anafwyd David Dan Rees o Goedybryn yn Ffrainc ac y mae Preifat Tom Lewis o Rydlewis mewn ysbyty yn Ffrainc yn dioddef o effaith ewinrhew.

Dethlir Dydd Gŵyl Ddewi yn ysgolion ar hyd y Sir. Mae Mrs Alice Louisa Gibby, Prifathrawes Ysgol Penuwch, yn cofnodi rhaglen y dydd yn y llyfr log – y rhan fwyaf o’r eitemau yn y Gymraeg gydag ambell gân megis It’s a Long Way to Tipperary a Keep the Home Fires Burning yn Saesneg. Cyflwynir Rhestr Anrhydedd o gyn-ddisgyblion i’r ysgol gan Mr a Mrs D. Davies, Y Glyn, ac ar ddiwedd yr achlysur mae pawb yn gorymdeithio heibio Jac yr Undeb gan roi saliwt.

Perfformiwyd rhaglen helaeth arall yn Adran y Bechgyn, Ysgol y Cyngor Heol Alexandra. Eleni anrhydeddwyd naw cyn-ddisgybl ac athro sydd wedi colli eu bywydau. Yna cyflwynodd y Prifathro, Mr D J Saer, adroddiad ar sut mae’r bechgyn wedi chwarae eu rhan i helpu eu gwlad. Gosodir cofeb dros dro i anrhydeddu’r arwyr syrthiedig gyda’r bwriad o osod cofeb barhaol yn y flwyddyn sydd i ddod.

Yn olaf diddorol yw darllen yn y Cardigan and Tivyside fod merched wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth aredig ym Mhontarddulais.

Week 134 of the war, and a photograph appears in the Cardigan and Tivyside of AB John James. As was mentioned in week 131,  AB John James lost his life in the sinking of the H.M.S. Laurentic.

Sadly, Private Evan Davies has died of enteric fever; he is the first from the Penmorfa district to die in the Great War, whilst David Dan Rees of Coedybryn has been wounded in France, and Private Tom Bowen of Rhydlewis is in hospital in France suffering from the effects of frostbite.

St David’s Day is celebrated in schools across the County. The Headmistress of Penuwch school, Mrs Alice Louisa Gibby, records the programme for the day in the log book, most of the items being in Welsh although a few songs such as It’s a long way to Tipperary and Keep the home fires burning are sung in English. Mr and Mrs D. Davies, Y Glyn, present the school with a Roll of Honour of old pupils. At the end of the event all march past and salute the Union Jack.

Another extensive programme is performed at the Boys Dept. of the Alexandra Road Council School. This year nine past pupils and a teacher who have lost their lives are honoured. The Headmaster, Mr D J Saer, then continues to present a report on how the boys of the school have helped their country. A temporary memorial is put up in honour of fallen heroes with the intention of constructing a more permanent memorial during the coming year.

Unfortunately, on the very same day David Davies of Glanrafon Farm, Tregaron is killed when his ship, the HMS Pheasant, is struck by a mine off Orkney.

Finally, it is interesting to note that the Cardigan and Tivyside reports that women have competed in a ploughing match in Pontarddulais.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge

 

Colledigion/Losses

25 Chwefror/February 1917

Alexander Rees Davies of Llanfarian, aged 34. Private, Royal Welch Fusiliers

27 Chwefror/February 1917

David Roderick Thomas of Lampeter, aged 21. Private, Royal Army Service Corps

28 Chwefror/February 1917

David Jacob Lewis of Talgarreg, aged 22. Second Lieutenant, Royal Fusiliers

1 Mawrth/March 1917

David Davies of Tregaron, aged 28. Signalman, Wales Z/3105 Royal Naval Volunteer Reserve

David William Evans of Cardigan. Private, Northumberland Fusiliers

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s