Wythnos/Week 135: 2-8 Mawrth/March 1917

[English below]

Ar y 6ed o Fawrth, 1917 bu farw John George Griffiths, Llandyfrïog o froncitis ym mhentref Lesboeufs. Yn  Llandyfrïog cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Signalwr John Edmund Thomas –  cyfeiriwyd ato  yn wythnos 132.

Cynhelir gwasanaeth coffa arall i Gorporal W.G. James ym Mlaenporth – mae ei deulu yn datgan eu diolch  i’w ffrindiau  am eu cydymdeimlad.

Mae rhieni Is-Gapten T. Glyn Nicholas yn derbyn y newyddion am ei farwolaeth ac ysgrifenna Lefftenant-Cyrnol J H Hayes gan dweud ei fod yn un o’i swyddogion ifanc mwyaf addawol.

Bwriedir cynnal arwerthiant amaethyddol yn Aberteifi ar 14eg o Fawrth ar ran Cronfa Groes Goch y Ffermwyr Prydeinig tra  chynhelir cyfarfod arall o’r Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd  yn Aberystwyth lle dosbarthir rhagor o randiroedd.

O ganlyniad i gyfyngiadau mewnforio, gobeithir y bydd yr hen ddiwydiant Cymreig o fwyngloddio plwm yn cael ei adfer a’i ddatblygu’n sylweddol.

Cyhoeddir penillion D.E. Davies a G.O. yn y Cardigan and Tivyside. Mae’r darn ‘Ple mae’r Milwr’ gan y cyntaf yn gofyn ble mae’r milwr dewr hwnnw a  fu’n mwynhau unwaith foethusrwydd ei gartref tra fod yr ail ddarn gan G.O. – ‘Gwyl Dewi Sant a Dewi Siors’ yn cyfeirio at yr emblemau Cenedlaethol – Y Ddraig Goch, cenhinen Pedr, rhosyn, y shamroc a’r  ysgallen .

Mae’n bosib prynu patrymau gwau a chrosio ac anogir y rheiny sy’n gwau a chrosio i wneud cymaint o helmedau a phosib at ddefnydd y  Tomi.

The 6th March 1917, and John George Griffiths of Llandyfriog dies of bronchitis at Lesboeufs village. At home in Llandyfriog a memorial service is held to the late Signaller John Edmund Thomas who was mentioned in week 132.

Another memorial service is held to the late Corporal W.G. James in Blaenporth and his family acknowledge their thanks to friends for their expressions of sympathy.

The parents of Lieutenant T. Glyn Nicholas receive news of his death and Lieutenant-Colonel J.H. Hayes  writes that he had been one of his most promising young officers.

In Cardigan, an agricultural sale is to be held on March 14th on behalf of the British Farmers’ Red Cross Fund and in Aberystwyth  another meeting of the Food Production Committee is held and further allocations of allotments are made.

It is hoped that as a result of the restriction of imports, the old Welsh industry of lead mining will receive fresh impetus and will be developed extensively.

The verses of D.E. Davies and G.O are published in the Cardigan and Tivyside. ‘Ple mae’r Milwr’ by the former asks where is that brave soldier who once enjoyed the comforts of home. The latter poem ‘Gwyl Dewi Sant a Dewi Siors’ by G.O. makes reference to the  national emblems of the red dragon, daffodil, rose, shamrock and thistle.

Knitting and crochet patterns are available  to buy and knitters and crocheters are encouraged to make as many helmets as they can for the Tommy.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

6 Mawrth/March 1917

John George Griffiths of Llandyfriog, aged 19. Driver, Royal Field Artillery

7 Mawrth/March 1917

Evan Thomas Davies of New Quay, aged 28. Private, Royal Army Medical Corps

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s