Wythnos/week 136: 9-15 Mawrth/March 1917

[English below]

Pump colled wedi eu cofnodi yr wythnos yma. Ni ŵyr am fedd Preifat Tom Kane nac ychwaith am fedd Preifat John Ashworth. Bu farw’r blaenorol yn Mesopotamia a’r llall, a oedd yn ohebydd i’r Cambrian News cyn iddo adael am Ffrainc ar ddechrau Chwefror, 1917, yn y ffosydd yng nghanol Mawrth.

Yn anffodus roedd Llongwr Abl David John Jones ar fwrdd yr HMS Q7 pan y trawyd gan dorpido llong tanfor Almeinig.

Cynhelir gwasanaeth coffa arall, y tro yma i gofio John Henry Lloyd, Ffosteilwr, Llangoedmore (gweler wythnos 133). Ni fedr ei frawd, Preifat James Lloyd fynychu y gwasanaeth gan ei fod yn y fyddin.

Cynhelir achlysur hapusach yn Llangoedmore ym mhriodas Miss Gwladys Margretta Thomas i Mr John Peter Griffiths, prif beiriannydd ar yr SS Snowdonia. Gweler cofnod o’u priodas yng Nghofrestr Plwyf Llangoedmore.

Gweler rhaglen datganiad bwriadedig y fiolinydd o wlad Belg, M. Nicolas Laoureux yn Llyfr Cofnodion Ysgol Sirol Aberystwyth (Ardwyn) Cyfrol II.

Gellir archebu ffurflenni cais ar gyfer milwyr sy’n rhydd i wneud gwaith amaethyddol oddi wrth D.J. Morgan, Ysgrifennydd Pwyllgor Amaethyddol Sir Aberteifi. Bydd dynion Sir Aberteifi wedi eu lleoli yn y Gwersyll Milwrol yng Nghaerdydd.

Ffermwyr yn y newyddion eto, y tro yma ynglyn a’r Gwasanaeth Cenedlaethol. Mae Mr Morgan, trefnydd yr ardal yma o Gymru o dan y cynllun.  Gwasanaeth Cenedlaethol yn flin clywed yn rhyw dref yn ddiweddar mai y rheswm nad yw’r rhyfel wedi dod i ben yw bod ffermwyr ‘Duwiol’ Sir Aberteifi yn gweddio iddo barhau.

Five recorded losses this week. Private Tom Kane and Private John Ashworth have no known graves, the former dying in Mesopotamia and the latter, who had been a reporter for the Cambrian News before leaving for France in early February 1917, dies in the trenches in mid March.

Sadly, Able Seaman David John Jones is aboard the HMS Q7 which is torpedoed by a German submarine.

Another memorial service is held. This time it is in memory of John Henry Lloyd, Ffosteilwr, Llangoedmore (see week 133). His brother, Private James Lloyd, being with the colours is unable to attend.

A happier occasion in Llangoedmore is that of the wedding of Miss Gwladys Margretta Thomas to Mr John Griffith Peters, chief engineer on the SS Snowdonia. The marriage is recorded in the Llangoedmore Parish Register.

M. Nicolas Laoureux the Belgian violinist’s intended recital programme is to be found in the Aberystwyth (Ardwyn) County School’s Records Book Vol II.

Application forms for soldiers available for agricultural work are to be obtained from D.J. Morgan, the Secretary of the Cardiganshire War Agricultural Committee. Men for Cardiganshire will be stationed at the Military Depot, Cardiff.

Farmers are again in the news in Cardigan with regard to National Service. Mr Morgan, organiser under the National Service scheme for this part of Wales, is sorry to have heard in a certain town recently that the reason why the war was not ended was that the ‘Godly’ Cardiganshire farmers were praying for it to continue.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

9 Mawrth/March 1917

Tom Kane of Blaenporth, aged 35. Private, Welsh Regiment

10 Mawrth/March 1917

John Ashworth, born Manchester, resided Penparcau, Aberystwyth, aged 26. Private, Lancashire Fusiliers

12 Mawrth/March 1917

Alfred William Thomas, former pupil of Aberystwyth County School. Second Engineer, Mercantile Marine

13 Mawrth/March 1917

David John Jones of Penparcau, Aberystwyth, aged 20. Able Seaman, Royal Navy

Lewis Wigley of Cardigan, aged 42. First Engineer, Mercantile Marine

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s