Wythnos/week 139: 30 Mawrth/March-5 Ebrill/April 1917

[English below]

Gyda thristwch cofnodir marwolaeth y baban bach, Stanley Morgan ar Fawrth 28ain. Cafwyd cyhoeddiad am ei enedigaeth yn wythnos 130.

Daw nifer fawr o alarwyr ynghyd ym Mwnt i angladd y diweddar Preifat James Jenkins a fu farw o niwmonia, ac fe gynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Yrrwr John George Griffiths yn Llandyfriog. Mae yna fwy o dristwch pan ddaw’r newyddion i Benypark am farwolaeth y Taniwr Oliver Davies.

Dengys enw Sarsiant “Aronfa” Griffiths deirgwaith yn y Cardigan and Tivyside Advertiser yr wythnos yma: mae yna gyfarfod croeso iddo yn Ysgol y Cyngor yng Nghaerwedros, mae yn annerch cynulleidfa ar y pwnc ‘Two years in the Army’ yng Nglynarthen, ac mae trigolion Aberporth yn edrych ymlaen i’w anerchiad ar nos Wener.

Ymhellach i fyny’r Sir mae Corpral Dick Hughes, sydd wedi gweld brwydro yn Ffrainc, Yr Aifft a Gorynys y Balcanau, yn ymweld â’r Ysgol Genedlaethol yn Nhregaron.

Mae adloniant yng ngolau llusern yn cael ei gynnal yn y Pafiliwn ac mae’r gynulleidfa o Aberteifi yn werthfawrogol iawn o’r arlwy sy’n cael ei baratoi sy’n cynnwys sleidiau o arwyr Aberteifi o’r gorffennol a’r presennol ynghyd â’r rhai sydd ar ddyletswydd yn y fyddin ar hyn o bryd.

Sadly, little Stanley Morgan, whose birth was announced in week 130, dies on the 28th March.

At Mount a large number of mourners attend the funeral of the late Private James Jenkins who died from pneumonia, and a memorial service is held to the late Driver John George Griffiths in Llandyfriog. There is more sad news when the death of Stoker Oliver Davies reaches Penypark.

Sergeant “Aronfa” Griffiths’ name appears three times in this week’s Cardigan and Tivyside Advertiser: in Caerwedros, a welcome home meeting is held for him at the Council Schoolroom; in Glynarthen, “Aronfa” addresses his audience on the subject of ‘Two years in the Army’, and Aberporth residents look forward to his address on Friday evening.

A lantern entertainment is held at the Pavilion and the Cardigan audience thoroughly appreciate the programme which includes slides of Cardigan heroes past and present and Cardigan lads on service.

Further north of the county, Corporal Dick Hughes, who has seen fighting in France, Egypt and the Balkan Peninsula, visits the Tregaron National School.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

31 Mawrth/March 1917

David Morgan Davies of Llanrhystud, aged 25. Lance Sergeant, Army Cyclist Corps

5 Ebrill/April 1917

John Thomas Morgan of Cwmystwyth, aged 29. Gunner, Royal Field Artillery

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s