Wythnos/week 140: 6-12 Ebrill/April 1917

[English below]

Ar Ebrill 10fed bu farw 2 lanc o Aberporth pan darodd yr HMS Salta (llong gleifion Brydeinig) ffrwydryn yn La Havre.

Dengys adroddiad am angladd Taniwr Oliver Davies (gweler wythnos 139) a bu farw yn Ysbyty Llyngesol, Gosport ar ôl bod ond 6 wythnos yn y Llynges.

Newyddion diweddara’ – mae llong Capten Protheroe wedi ei tharo gan dorpido, tra disgrifir dyn arall o Aberteifi, Capten W.H. Ladd a’i griw yn ddewr tu hwnt pan darwyd eu llong am yr eildro gan dorpido.

Mae’r Parchedig R.J. Rees yn annog pobl Aberporth, dynion a menywod, i ymrestru a’r Gwasanaeth Cenedlaethol. Ond bu rhaid gohirio anerchiad ‘Aronfa’. (cyfeiriwyd ato unwaith eto yn wythnos 139)

Mae Taniwr Tom Owen Jones wedi bod adre’ ym Meulah ac y mae David Dan Rees ar seibiant yng Nghoedybryn.

Apeliwyd at ddarllenwyr y Cardigan and Tivyside i wneud adduned i beidio bwyta wyau dros y Pasg ond i’w danfon i’r Casgliad Cenedlaethol Wyau i’r Clwyfedig’.

Ceir adroddiad gan Arolygwr Ffyrdd Pwyllgor Priffyrdd De Sir Aberteifi ar gyflwr gwael yr heolydd oherwydd tractorau stem trwm yn halio coed, glo, a.y.b. yn ddyddiol.

‘Form A’, ffurflen am y rhai hynny sydd wedi eu restio gan Heddlu Sir Aberteifi sy’n cynnwys cofnod o 9 person a gyhuddwyd o fod yn absennol o’r Fyddin, 5 ohonynt wedi eu heuogfarnu.

Ysgrifennir y Dirprwy Derbynnydd, J. Mortimer yn y llyfr Particulars of Wreck a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Masnach y bod darn 4 troedfedd o’r llong ‘Poseidon Syra’ wedi ei achub ger Cei Newydd ar Ebrill 7fed, tra ar y 18fed o Ebrill darganfuwyd 2 gist o Gordite ar Draeth y De, Aberystwyth a’u symudwyd ymaith i le diogel.

Ac yn olaf am y tro mae J.P.D yn cyflwyno’r darn Cwyn Coll i deulu Ffosteiliwr o Langoedmore a gollodd ei mab, John Lloyd ar y môr.

April 10th, and 2 Aberporth lads are killed when their ship the HMS Salta (a British hospital ship) strikes a mine at La Havre. A report appears of the funeral of Stoker Oliver Davies (see week 139) who, having only been in the Navy for 6 weeks, died at the Naval Hospital, Gosport.

News has just come to hand that Captain Protheroe’s ship has been torpedoed, whilst another Cardigan man, Captain W.H. Ladd and his crew are described are extraordinarily brave when their ship is torpedoed for the second time.

Rev. R. J. Rees delivers a speech in Aberporth appealing for both men and women to enrol for National Service. However the lecture arranged to be given by ’Aronfa’ (again mentioned in week 139) has had to be postponed.

In Beulah, Stoker Tom Owen Jones has been home, and David Dan Rees is on furlough in Coedybryn.

Readers of the Cardigan and Tivyside are appealed to make an Easter resolution not to eat eggs but to give their usual quantity to the National Egg Collection for the Wounded.

The Surveyor of the South Cardiganshire Main Roads Committee reports on the condition of the roads which are in a bad state due to heavy steam tractors hauling over them daily with timber and coal, etc.

Form A, the return of persons summoned and apprehended by the Cardiganshire Constabulary, records that 9 persons have been charged with being Army Absentees, 5 of whom have been summarily convicted.

J. Mortimer, the Deputy Receiver, writes in the Particulars of Wreck book issued by the Board of Trade that on April 7th a 4ft piece of the ship ‘Poseidon Syra’ has been salvaged near New Quay whilst on the 18th April, two cases of Cordite washed ashore on Aberystwyth South Beach have been removed to a place of safety.

Finally for this week, J.P.D. dedicates a poem ‘Cwyn Coll’ to the Ffosteiliwr family of Llangoedmore who have lost their 22 year old son, John Lloyd. He lost his life at sea on the 6th February.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

9 Ebrill/April 1917

John Benjamin Jones of Pontsian, aged 22. Private, Royal Fusiliers

Harold George Collins of Llandyfriog, aged 22. Lieutenant, Royal Flying Corps

10 Ebrill/April 1917

Joseph Selwyn James of Aberporth, aged 18. Quartermaster, Mercantile Marine

John James Rees of Aberporth, aged 19. Quartermaster Mercantile Marine

11 Ebrill/April 1917

Walter Raymond Hicks of Llanon, aged 19. Private, Royal Fusiliers

Jenkin David Jones of Llanon, aged 24. Private, 16th Queen’s Lancers

12 Ebrill/April 1917

Jenkin Morris Evans of Llanrhystud, aged 37. Rifleman, King’s Royal Rifle Corps

Rev. Thomas Glasfryn Jones of St. David’s College, Lampeter, aged 33. Chaplain 4th Class, Army Chaplains’ Dept.

Joseph Thomas DCM, MM, of Aberystwyth, aged 29. Sergeant, Royal Scots

John Charles Edmunds-Davies of of St. David’s College, Lampeter. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s