Wythnos/week 145: 11-17 Mai/May 1917

[English below]
Mae colledion eraill wedi eu cofnodi ledled y Sir o Lanilar i’r Ceinewydd. Yn ysgol Glynarthen mae cofnod ysgrifenedig yn y Llyfr Log o farwolaeth cyn-ddisgybl, sef yr ail Lefftenant Thomas Jones.

Ar hyd yr arfordir mae malurion yn dal i ddod i’r wyneb gan gynnwys y bwrdd toredig ac arno’r geiriau SS Scansdale a ddaeth i’r lan ar dir sych ger Llan-non (ymhlith malurion eraill) a bwrdd enw’r llong Eunistown ger Aberaeron.

Mae cofnodion Cyngor Bwrdeistref Aberystwyth yn nodi bod Maer Aberystwyth wedi sôn am ymweliad y Cyrnol Starkey a’r Uwch Gapten Maclean o Bencadlys Canada, Llundain a’r Lefftenant Bevan o’r Swyddfa Ryfel ynglŷn â lletya milwyr o Ganada sydd wedi eu hanafu yn y dref.

Mae’r Capten Gwilym James wedi derbyn gorchmynion ynglŷn â brechiadau (gweler wythnos 141) ac yn y Cardigan and Tivyside mae cerdd gan ‘Un o Bwlchygroes’ yn gofyn a wnaiff y milwyr ddychwelyd adref ac yn dweud pa mor wych fyddai eu gweld nhw gartref yn ddiogel ar ôl yr ymladd caled yn y ffosydd yn Ffrainc.

Further losses are recorded across the county from Llanilar to New Quay. In Glynarthen school a record is written in the log book of the death of a former pupil, second Lieutenant Dan Thomas Jones.

Along the coast wreckage continues to be salvaged, from the valueless broken board marked SS Scansdale found ashore high and dry near Llanon to (amongst other wreckage) a ship’s nameboard marked Eunistown near Aberaeron.

The minutes of the Aberystwyth Borough Council record that the Mayor of Aberystwyth reported the visit of Colonel Starkey and Major Maclean of the Canadian Headquarters, London and Lieutenant Bevan of the War Office with regard to accommodating convalescent Canadian soldiers in the town.

Further orders regarding inoculations are received by Captain Gwilym James (see week 141) and in the Cardigan and Tivyside a poem is penned by ‘Un o Bwlchygroes’ asking whether the soldiers will return and how wonderful it would be to see them home safely after the hard fighting in the trenches in France.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

12 Mai/May 1917

David Morris Evans of Llanilar, aged 31. Private, London Regiment

Thomas George Clements of Llanbadarn Fawr, aged 32. Private, Royal Fusiliers

13 Mai/May 1917

Trevor Jones of Llanafan, aged 22. Private, Royal Army Medical Corps

James Richards of Lampeter, aged 23. Private, East Yorkshire Regiment

17 Mai/May 1917

Edward Jones of New Quay, aged 28. Gunner, Royal Field Artillery

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s