Wythnos/week 147: 25-31 Mai/May 1917

[English below]
Mae llai o newyddion yr wythnos yma ond mae mwy o golledion.

Ar 25 Mai mae Prifathro Ysgol Llanafan yn nodi bod 2 o gyn ddisgyblion wedi eu lladd, sef Joacim Bonner a John D. Evans yn Ffrainc.

Cadeiriau traeth yw’r mater dan sylw yng Nghyngor Bwrdeistref Aberystwyth. Penderfynwyd gosod sedd bob tu i’r Bandstand at ddefnydd milwyr clwyfedig.

Cafodd Cynllun Crwydradaeth Gorllewin Cymru ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Crwydradaeth. Bydd ward nos Aberteifi ar gau dros dro oherwydd bod llawer llai o grwydriaid ar hyd y lle.

Ysgrifenna’r ”Scribbler” fod dilynwyr Isaak Walton (awdur The Compleat Angler) yn mwynhau eu hunain yn dal ‘bass’ yn Aberteifi. Mae’n debyg eu bod yn lluosog iawn ac yn ôl un dyn ysmala mae mwy ohonyn nhw na’r math sy’n dod mewn poteli – ac maen nhw’n rhatach!

Less news this week but many losses.

On May 25th the Headteacher of Llanafan School records the deaths of 2 former scholars, Joacim Bonner and John D. Evans, in France.

Beach chairs are discussed in the Aberystwyth Borough Council and it is resolved that a seat is to be placed on either side of the Bandstand for the use of wounded soldiers.

The West Wales Vagrancy Scheme is approved by the Vagrancy Committee. The casual ward in Cardigan will thus be temporarily closed due to the considerable decrease in vagrants.

’The Scribbler’ writes that the disciples of Isaak Walton (author of The Compleat Angler) are having great fun catching bass in Cardigan. Apparently the pests are to be seen in great numbers and according to one ‘wag’ are more plentiful than the bottled variety – and cheaper!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Mai/May 1917

John Rowland Jones of Tregaron, aged 32. Private, Royal Welch Fusiliers

David Thomas of Llanarth, aged 23. Seaman, Mercantile Marine

28 Mai/May 1917

Edgar Lewis James of Llwyncelyn, aged 22. Driver, Royal Field Artillery

29 Mai/May 1917

David Lloyd of Llanfair Clydogau, aged 33. Private, Welsh Regiment

30 Mai/May 1917

Thomas Davies of Bryngwyn, aged 27. Sapper, Royal Engineers

31 Mai/May 1917

Albert King of Lampeter, St. David’s College, aged 24. Second Lieutenant, Monmouthshire Regiment

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s