Wythnos/week 149: 8-14 Mehefin/June 1917

[English below]

Newyddion cymysg o Aber-porth: dathlu priodas yn dawel yn Yr Hen Gapel, Aber-porth; mae pentref Parc-llyn yn colli un arall sef y Preifat John Thomas; mae John Edwards gartref ar seibiant ar ôl bod i ffwrdd am bron i dair blynedd.

Newyddion ofnadwy ym Mhenmorfa lle mae dau deulu wedi colli eu meibion.

Yng Nglynarthen mae gwasanaeth coffa’n cael ei gynnal er cof am yr Ail Lefftenant Dan T. Jones a gafodd ei ladd mewn brwydr ar 5 Mai, ac yn Nhresaith, cafodd John James Nuttall ei ladd ar ôl i dorpido chwalu ei long.

Mae cyhoeddiad yn y Cardigan and Tivyside gan y Meistri William James a’u Meibion, Gwalia, Aberteifi sy’n cynnig cludiant am ddim i ddynion clwyfedig a sâl o Orsaf Aberteifi i’w cartrefi ac mae Maer Aberteifi’n diolch i Mr Evan Jones am fwsiel o datws i’r Belgiaid.

Mae dwy hysbyseb bendant iawn yn y papur newydd uchod yn pwysleisio’r angen i fwyta llai o fara.

Yng Ngwlad Belg mae ymgyrch y Messines ar y gweill ac fe gipiodd y Prydeinwyr bentref Wytschaete (sydd i’w weld ar ddalen 28 adran S.W. Map y Ffosydd ar 7 Mehefin).

Mixed news from Aberporth: a quiet wedding is celebrated at the Old Chapel, Aberporth; Parcllyn village suffers its second loss in Private John Thomas; John Edwards is home on leave after an absence of nearly three years.

Further distressing news in Penmorfa where two families suffer the loss of their sons.

In Glynarthen a memorial service is held to the memory of Second Lieutenant Dan T. Jones who was killed in action on the 5th of May, and in Tresaith John James Nuttall loses his life through his ship having been torpedoed.

An announcement is placed in the Cardigan and Tivyside by Messrs William James and Sons, Gwalia, Cardigan offering wounded and sick-leave men conveyance, free of charge, from Cardigan Station to their homes, and the Mayor of Cardigan thanks Mr Evan Jones for a bushel of potatoes for the Belgians.

Two emphatic adverts also appear in the above newspaper stressing the need to eat less bread.

In Belgium the Messines offensive is underway and the village of Wytschaete (which can be seen on the section of sheet 28 S.W. of the Trench Map) is taken by the British on June 7th.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion /Losses

9 Mehefin/June 1917

Evan Idwal Caine of Llanbadarn Fawr, aged 20. Private, Machine Gun Corps

James Leonard Pocock of Lampeter, aged 22. Corporal, Welsh Regiment

10 Mehefin/June 1917

David Morgan Williams of Cardigan, aged 22. Rifleman, London Regiment

12 Mehefin/June 1917

David Owen Jones of New Quay, aged 34. Seaman, Mercantile Marine

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s