Wythnos/week 150: 15-21 Mehefin/June 1917

[English below]

Collodd nifer o fechgyn Sir Aberteifi eu bywydau ac yn Ysgol Llanafan cafodd marwolaeth y Preifat Trevor Jones a fu farw o’i glwyfau yng Nghairo ei nodi yn llyfr log yr ysgol.

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn erfyn ar y Llywodraeth i ddial am farwolaethau menywod a phlant yng nghyrchoedd awyr yr Almaenwyr. Ni chaiff y marwdy newydd ei godi tan ar ôl y rhyfel.

Ar 6 Mehefin mae June Mary Rees yn rhoi cyfrif llawn o gyflogaeth ei mab, Harry Rees i Is-bwyllgor Apeliadau’r Swyddfa Ryfel, sy’n cadw at eu penderfyniad blaenorol sef mai 7 /- yr wythnos sy’n daladwy.

Mae hanes y Preifat David John Davies yn y Cardigan and Tivyside,- mae wedi ei ddyrchafu’n Sarjant yn y Maes. Mae sôn hefyd am y Sarjant H. Madoc Jones sydd wedi ennill yr anrhydedd o ‘gael ei enwi yn yr Adroddiadau’. Trist yw nodi i’r Magnelwr William John Lambert gael ei ladd yn ddamweiniol yn Ffrainc.

Ac yn olaf dyma gerdd arall am y rhyfel Glywaist Ti’r Gwcw yn Canu? Cerdd i blant yw hi. Gofynna’r bardd tybed a yw’r aderyn yn canu mewn hiraeth am y rhai y bu’n canu iddyn nhw gynt. Wrth i’r gwcw ganu mae Armagedon yn rhuo uwch ei phen a hithau’n tiwnio i lonni calonnau’r dewrion yng Nghymru ac yn rhywle yn Ffrainc.

Numerous losses again across Cardiganshire, and in Llanafan school the death of Private Trevor Jones who died from his wounds at Cairo is recorded in the school log book.

The Aberystwyth Town Council implore the Government to avenge the deaths of women and children caused by German air raids, and the provision of a new mortuary is to be deferred till after the War.

On the 6th June Mary Rees gives a full account of the employment of her son, Harry Rees to the Sub Committee of the The War Office Appeals Committee, who adhere to their former decision of their value of dependency at 7/- a week.

Private David John Davies is mentioned in the Cardigan and Tivyside,- he has been promoted Sergeant on the Field. Also mentioned is Lieutenant H. Madoc Jones who has won the distinction of being ‘mentioned in Dispatches’. Sadly, Gunner William John Lambert has been accidentally killed in France.

Finally, another poem which refers to the War, Glywaist Ti’r Gwcw yn Canu? [Did You Hear the Cuckoo Sing?], a poem to be read to children. The poet and wonders whether the bird is singing in ‘hiraeth’ (longing) for those it sang for in the past. It sings whilst Armageddon roars loudly above its strain in order to gladden the brave both in Wales and somewhere in France.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

15 Mehefin/June 1917

Jenkin Davies of Llanarth, aged 38. Private, King’s Liverpool Regiment

John Emrys Ladd of Cardigan, aged 23. Private, Royal Welch Fusiliers

17 Mehefin/June 1917

Daniel Thomas of Llangrannog, aged 26. Second Mate, Mercantile Marine

Joseph A. Williams of Llanbadarn Trefeglwys. Private, Cheshire Regiment

18 Mehefin/June 1917

David Evans of Llangwyryfon, aged 20. Private, Machine Gun Corps

David Ethelstone Davies of St. David’s College, Lampeter, aged 23. Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

19 Mehefin/June 1917

Jonathon Davies of Llanbadarn Fawr, aged 27. Pioneer, Royal Engineers

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s