Wythnos/week 155: 20-26 Gorffennaf/July 1917

[English below]

Wythnos 155 o’r ymladd a chyhoeddir y newyddion trist yn Aberteifi y bod Preifat Gwilym Davies wedi marw o ddysentri yn ysbyty yn Salonica, ond y mae Mrs Ann Evans, Gloster-row, wedi derbyn y newyddion da y bod ei mab, Preifat D.G. Evans yn fyw ac iach ar ôl y crybwyllwyd ynghynt ei fod wedi ei anafu ac ar goll.

Hefyd yn y Cardigan and Tivyside ceir gwybodaeth ychwanegol am y diweddar Preifat W. D. Davies. Mae’n debyg iddo gael ei anafu yn y brwydro yn Messines a bu farw heb ddod ato’i hun.

Gweler lluniau o’r Brif Nyrs Wilson Jones o Landysul a’i thri brawd. Mae Prif Nyrs Jones ar staff yr Ysbyty Gymraeg nawr yn Netley.

Cyfansodda D.Isfoel Jones, Cilie, benillion i Breifat D. Morris Thomas a Miss Muriel D.G. Bridges ar achlysur eu priodas. Dymuna priodas hapus iddynt, bywyd hir ac iach a llawer o ‘Morrises’ bychan.

Mae Dorothea Troller yn derbyn caniatâd i gynnal diwrnod fflagiau i godi arian i’r ‘Sick & Wounded Horses of the British Army’, ac mae is-gorpral W.G. Griffith yn ysgrifennu llythyr i ddiolch pobl Aberteifi am eu llongyfarchiad iddo ar ennill yr anrhydedd Ffrengig yn ogystal â’r anrhydedd Seisnig. (gweler wythnos 153).

Week 155 of the conflict and sad news is announced in Cardigan that Private Gwilym Davies has died in hospital in Salonika having contracted dysentery. In contrast, Mrs Ann Evans, Gloster-row, has received the comforting news that her son, Private D.G. Evans, is alive and well after being reported wounded and missing some time ago.

Also reported in the Cardigan and Tivyside is the additional information regarding the late Private W.D. Davies who apparently was wounded in the big push at Messines and died without regaining consciousness.

Photographs of Sister Wilson Jones of Llandysul and three brothers may be seen; Sister Jones is now on the staff of the Welsh Hospital at Netley.

D. Isfoel Jones of Cilie composes a poem to Private D. Morris Thomas and Miss Muriel D.G. Bridges wishing them a happy marriage, a long healthy life and many little ‘Morrises’.

Dorothea Troller is granted permission to have a Flag Day for the ‘Sick & Wounded Horses of the British Army’ whilst Lance Corporal W G Griffiths writes a letter thanking the people of Cardigan for their congratulations on his winning the French honour as well as the English honour (as mentioned in week 153).

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

 20 Gorffennaf/July 1917

Thomas Lewis Nicholas of New Quay, aged 26. Second Mate, Mercantile Marine

John Rees of New Quay, aged 63. First Mate, Mercantile Marine

Wallis Austin Jonathon Marsden of Lampeter, St.David’s College, aged 28. Lieutenant, Royal Field Artillery

22 Gorffennaf/July 1917

Thomas Mayberry Jones of Lampeter , St.David’s College, aged 22. Private, South Wales Borderers

24 Gorffennaf/July 1917

Evan David Edwards of Penparcau, aged 19. Private, Machine Gun Corps

26 Gorffennaf/July 1917

Austin Pugh Cook of Lampeter, St. David’s College, aged 23. Lieutenant, Royal Marine Light Infantry

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s