Wythnos/week 159: 17-23 Awst/August 1917

[English below]

Ceir ffotograffau o ‘Our Fallen Heroes on Land and Sea’ yn rhaglen cyngerdd mawreddog o adloniant aml-gyfrwng sydd i’w gynnal yn Aberporth ar 15fed o Awst. Bydd yr elw yn mynd tuag at gronfa’r milwyr a morwyr lleol.

Gweler adroddiad yn y Cardigan and Tivyside am y rhestr cynyddol o arwyr lleol sydd wedi syrthio tra’n ymladd dros eu gwlad ac hefyd cyfeiriadau at y Gwasanaeth Coffa yng Nghapel Mair i’r diweddar Gynnwr Baxter Roberts; dychweliad Capten Reddie sydd wedi dianc o gaethiwed yn Awstria; ac hysbyseb i ffermwyr ynglŷn â llafur milwrol a cheffylau.

Derbyna Clerc Pwyllgor Heddlu Sir Aberteifi rhagor o gyfathrebiadau ynglŷn â rhyddhad Gynnwr E.R. Jones, Fferm Glanrafon.

The programme for a grand variety performance on Wednesday, August 15 at the Coronation Hall, Aberporth contains photographs of ‘Our Fallen Heroes on Land and Sea’. The concert is in aid of the local soldiers and sailors fund.

The Cardigan and Tivyside Advertiser carries a report on the increasing list of local heroes who have fallen in the service of their country and also reports on the Memorial Service held at Capel Mair to the late Gunner Baxter Roberts, the return of Captain Reddie who has escaped from internment in Austria and a notice to farmers regarding military labour and horses.

Further communication regarding the release of Driver E.R. Jones of Glanrafon Farm is received by the Clerk to the Cardiganshire Police Committee.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

19 Awst/August 1917

David John Jones of New Quay, aged 55. Boatswain (Bosun), Mercantile Marine

John Llewelyn Morgans of Lampeter, aged 20. Private, Army Service Corps

20 Awst/August 1917

David Lloyd of Llanddewi Brefi, aged 26. Private, Cheshire Regiment

William Percy Rowlands of Bow Street, aged 19. Private, South Wales Borderers

22 Awst/August 1917

Edward James Evans of Llangynllo, aged 22. Private, Machine Gun Corps

Arthur R. Jackson of Llandyfriog, aged 38. Sergeant, Army Service Corps

23 Awst/August 1917

David Lewis of Llangwyryfon, aged 29. Private, South Wales Borderers

Thomas Thomas of Cardigan, aged 24. Captain Welsh Regiment

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s