Wythnos/week 161: 31 Awst/August-6 Medi/September 1917

[English below]

Mae’r Capten Gwilym James yn derbyn 2 hysbysiad arall, y naill ynghylch baddonau poeth ar gyfer Pencadlys yr R.C.E. (mae angen bath poeth ar bob dyn unwaith yr wythnos) a’r llall ynghylch archwilio’r dynion at ddibenion eglurhad yn ôl categori.

Mae Clerc y Cydbwyllgor Sefydlog yn derbyn llythyr o Siambrau’r Trysorlys sy’n ddweud nad yw Comisiynwyr Trysorlys Tŷ’r Arglwyddi Ei Fawrhydi yn gallu caniatáu dim lwfans ychwanegol ar gyfer cynnal a chadw beiciau Heddlu Sir Aberteifi.

Mae’r Datganiadau Amaethyddol yn dangos cynnydd mawr mewn tir âr ers mis Mehefin 1916. Bu cynnydd hefyd yn nifer y ceffylau ar y ffermydd hefyd.

Mae modd bwcio cadair nawr ar gyfer dangosiad y ffilm, The German Retreat and The Battle of Arras yn y Pafiliwn, Aberteifi yn ogystal â ffilm y Llywodraeth, From Hen To Hospital.

Mae’n debyg bod o leiaf 43 o forwyr o’r Ceinewydd wedi eu taro gan dorpidos, rhai ddwywaith ac eraill yn amlach fyth.

Caiff cerdd arall gan Ap Dulas ei chyhoeddi. Mae Deigryn Atgof er cof am y Preifat David Richards, Allt Fawr, Henllan a fu farw ar 1 Gorffennaf, 1917.

Captain Gwilym James receives another 2 notifications, one regarding the availability of hot baths for R.C.E. Headquarters (every man must have a hot bath once a week) and the other regarding the examination of men for clarification by category.

The Clerk to the Standing Joint Committee receives a letter from the Treasury Chambers stating that the Lords Commissioners of His Majesty’s Treasury are unable to sanction any additional allowance in respect to the upkeep of bicycles used by Cardiganshire County Police Force.

The Agricultural Returns show a great increase in arable land since June 1916. The number of horses on farms has also increased.

Chairs may now be booked for the screening of The German Retreat and The Battle of Arras at the Pavilion, Cardigan which is also showing the Government film From Hen To Hospital.

Apparently at least 43 sailors from New Quay have been torpedoed, some twice and others more.

Another poem by Ap Dulas is published. Deigryn Atgof (‘A Tear of Remembrance’) is written in memory of Private David Richards, Alltfawr, Henllan who died on July 1st, 1917.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion /Losses

4 Medi/September 1917

Thomas Davies Evans of Lampeter, aged 40. Sergeant, Royal Engineers

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s