Wythnos/week 215: 13-19 Medi/September 1918

[English below]

Yn y ‘Roll of Honour’, dywedir bod yr Awyr-lefftenant Cecil Gwyn Sutton-Jones wedi cael ei ladd mewn damwain hedfan, tra bod teulu Jones o Ochor yn Nhregaron yn derbyn llu o lythyrau cydymdeimlo ar golli eu mab/brawd, y Cadét Hedfan W.R. Jones (fel y crybwyllwyd yn wythnos 214).

Yn Llandygwydd mae’r Preifat J.T. Reed gartref ar seibiant.

‘Ffliw’ Sbaenaidd, a hysbysebir ‘Veno’s’ fel y brif feddyginiaeth ar gyfer peswch, anwydau, trafferthion yr ysgyfaint, asthma, broncitis, catâr trwynol, crygni, anhawster anadlu a ffliw!

Mae plant ysgol Aber-porth wedi bod yn brysur yn casglu mwyar duon a chesglir cyfanswm o 450 pwys yn ystod yr wythnos.

‘Dylanwad y Fuddugoliaeth’ – mae’r fuddugoliaeth ym Mhalestina mor gyflawn nes ei bod wedi achosi llawer o anhawster mewn sawl ffordd megis gwneud darpariaethau ar gyfer y llu o garcharorion rhyfel.

‘Cyfyngder yr Almaen’ – mae’r Cadfridog Haig wedi taro unwaith eto ac mae wedi symud ymlaen 4 milltir i ymyl Cambrai, gan gymryd 10,000 o garcharorion arall.

‘Bwlgaria’n Plygu’ – mae Bwlgaria wedi ildio ac wedi cytuno’n llwyr i amodau’r Cynghreiriaid, er yn ôl pob tebyg heb gefnogaeth y Brenin Ferdinand.

Cyhoeddir hysbysiad gan yr Ysgrifennydd Cartref y bydd amser yr haf yn dod i ben a bydd amser arferol yn cael ei adfer ar fore Llun y 30ain o Fedi.

In the ‘Roll of Honour’, Flight Lieutenant Cecil Gwyn Sutton-Jones is reported as having been killed in a flying accident, whilst in Tregaron the Jones family of Ochor receive a multitude of condolence letters on the loss of their son/brother, Flight Cadet W.R. Jones (as mentioned  in week 214).

In Llandygwydd Private J.T. Reed is home on leave.

Spanish ’Flu’,- and ‘Veno’s’ is advertised as the supreme remedy for coughs, colds, lung toubles, asthma, bronchitis, nasal catarrh, hoarseness, difficult breathing and influenza!

The school children of Aberporth have been busy picking blackberries and a total of 450lbs are picked during the week.

‘Dylanwad y Fuddugoliaeth’, (the Effect of the Victory) – the victory in Palestine is so complete that it has caused much difficulty in many directions such as making provisions for the many prisoners of war.

‘Cyfyngder yr Almaen’ (Germany’s Turmoil) – General Haig has struck anew and has progressed  4 miles to the edge of Cambrai, taking a further 10,000 prisoners.

‘Bwlgaria’n Plygu’ (Bulgaria Yields) – Bulgaria has surrendered  and has agreed completely to the Allies conditions, although probably without the support of King Ferdinand.

A notice is issued by the Home Secretary that summer time will cease and normal time will be restored in the Monday morning of the 30th September.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

13 Medi/September 1918

Richard William Picton Evans of Cardigan, aged 46. MID, Welsh Regiment

14 Medi / September 1918

Evan Thomas Rees of New Quay, aged 19. Second Mate, Mercantile Marine

15 Medi /September 1918

Harry Knight of Llandysul. Private, Welsh Regiment

17 Medi/ September 1918

Evan Jones of Ystrad Meurig, aged 24. Stoker, Royal Navy

18 Medi/ September 1918

William Thomas Jones of Llanbadarn. Private, Welsh Regiment

David Drury of Cardigan, aged 23. Private, King’s Shropshire Light Infantry.

Griffith Owen of Llangybi, aged 27. Private, Welsh Regiment

Richard Jenkin Issac of Taliesin, aged 19. Private, Queens Royal West Surrey Regiment

Roderick Alexander William Pryse Richards of Llanbadarn, aged 19. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Horace James Talbert of Llanbadarn, aged 21. Lance Corporal, Welsh Regiment

Thomas Lewis Davies of Borth, aged 23. Private, South Wales Borderers

Edwin Lewis Hardy of New Quay, aged 19. Private, Royal North Lancashire Regiment

David John Davies of Aberporth, aged 24. Private, Royal Welch Fusiliers

Lewis Jones of Beulah, aged 25. Private, Royal Welch Fusiliers

Edward Joseph John Haw of Llandyfriog, aged 26. Private, Royal Welch Fusiliers

19 Medi / September 1918

John Brown of Cardigan, aged 36. Gunner, Machine Gun Corps

Reginald Arthur Hoare of Neuadd Cross, aged 40. Captain, Pembroke Yeomanry

John Ivor Morgan of Llandre, aged 22. Gunner, Royal Field Artillery

David Green of Tregaron, aged 21. Lance Corporal, Cameronians

 

 

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s