Wythnos/week 216: 20-26 Medi/September 1918

[English below]

Dywedir bellach bod milwr o Aberystwyth, y Preifat Mesach P Hughes wedi cael ei ladd; dywedwyd ei fod ar goll ers Tachwedd 25, 1917.

Bu farw Evan Owen Evans o Langrannog a oedd yn aelod o’r criw ar long hela llongau tanfor yn sydyn yn Gosport. Daethpwyd â’i gorff gartref a’i gladdu ym mynwent Plwyf Llangrannog.

Mae’r Capten Rees o’r Borth wedi marw o bwl o niwmonia yn Glasgow.

Mae’r Rhingyll Alfred Howells o Drawsgoed wedi ei ladd ar faes y gad ar ôl dim ond pum wythnos o wasanaeth gweithredol.

Mae gan newyddion lleol Aberteifi adroddiad ar angladd milwrol y Gyrrwr William Dunstone a fu farw o gymhlethdodau ar ôl cael malaria. Rhoddir anerchiad gan y Parch David Hughes, Pensarn ar waith Cartref St. Dunstan ar gyfer y Milwyr a’r Morwyr dalledig ac nid yw Maeres Aberteifi eto wedi derbyn holl gyfeiriadau dynion ar wasanaeth gweithredol dramor,- gofynnir i berthnasau a ffrindiau wneud hynny fel y gellir anfon parseli.

Mae mam y Preifat Enoch Olson o Geinewydd yn clywed bod ei mab wedi cael ei anafu a’i fod bellach yn yr ysbyty. Mae tipyn o fechgyn o ardal Ceinewydd gartref ar seibiant ac mae seibiant y Gynnwr Joseph Evans o Ystymtuen wedi cael ei ymestyn gan fod ei angen i gynorthwyo gyda’r cynhaeaf.

Dyfarnwyd y Groes Filwrol i’r Lefftenant D. J. Davies o Aberystwyth am “ddewrder amlwg ac ymlyniad wrth ei ddyletswydd”, ac mae’r Signalwr 19 oed J. Arthur Jones wedi cael ei enwebu am y Fedal Filwrol.

Mae Miss J. M. Evans, Stryd Portland, sydd yn y V.A.D. gartref ar seibiant, tra bod Mr R Richardes, Penglais yn derbyn gwybodaeth bod ei fab wedi cael ei anafu ac ar goll.

Croesewir 14 o fyfyrwyr ifanc o Serbia i Aberystwyth. Fe’u haddysgir yn y Coleg o dan gynllun a ddechreuwyd gan Bwyllgor Cyffredinol Cymru sy’n cydweithio gydag awdurdodau cronfa gymorth Serbia yn Llundain.

Aberystwyth soldier Private Mesach P Hughes is now reported as having been killed; he has been reported as missing since November 25th, 1917.

Evan Owen Evans of Llangranog who was a crew member on a submarine chaser has died suddenly at Gosport. His body has been brought home and interred at Llangranog Parish churchyard.

Captain Rees of Borth has succumbed to an attack of pneumonia in Glasgow.

Crosswood Sergeant Alfred Howells has been killed in action after only  five weeks active service.

Cardigan local news has a report on the military funeral of Driver William Dunstone who died from complications after  contracting malaria. An address is given by Rev David Hughes, Pensarn on the work of the St. Dunstan’s Home for the Blinded Soldiers and Sailors and at the Mayoress of Cardigan has not yet received all the addresses of men on active service abroad; relatives and friends are requested to do so in order that parcels may be sent.

The mother of Private Enoch Olson of New Quay hears that her son has been wounded and is now in hospital. Quite a few boys from the New Quay locality are home on leave and the furlough of Gunner Joseph Evans of Ystumtuen has been prolonged as he is needed to assist in the harvest.

Lieutenant D. J. Davies of Aberystwyth has been awarded the Military Cross for ‘conspicuous gallantry and devotion to duty’, and 19 year old Signaller J. Arthur Jones has been recommended for the Military Medal.

Miss J. M. Evans, Portland Street, who is in the V.A.D.  is home on leave, whilst Mr R Richardes, Penglaise receives information that his son has been wounded and is missing.

Fourteen young Serbian students are welcomed to Aberystwyth. They will be educated at the College under a scheme inaugurated by the General Committee for Wales which  cooperates with the Serbian relief fund authorities in London.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

20 Medi/September 1918

Evan James Knight of Cardigan, aged 19. Private, South Wales Borderers

Thomas James Thomas of Llangeitho, aged 26. Corporal, Welsh Regiment

21 Medi / September 1918

Watkin Jones Davies of Lampeter, aged 25. Sergeant, Welsh Regiment

John Evan Davies of Penuwch, aged 25. Gunner, Royal Field Artillery

Hugh Evans of Bronant, aged 30. Private, Welsh Regiment

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s