Cofnodi’r Rhyfel Mawr

Mae Archifdy Ceredigion, gwasanaeth Cyngor Sir Ceredigion, yn cyflwyno Prosiect Cofnodi’r Rhyfel Mawr

Ers Awst 1914, canmlwyddiant dechreuad y Rhyfel Byd Cyntaf, rydym wedi bod yn dethol ac arddangos newyddion ar ddatblygiad y rhyfel a rhestrau colledigion Sir Aberteifi yn wythnosol  er mwyn rhoi argraff o sut roedd y rhyfel , ac agweddau lleol i’r digwyddiadau wedi datblygu dros amser.

Mae’r eitemau o newyddion can mlynedd yn ôl yn cael eu newid yn wythnosol ac arddangosir yn lleoliadau ar draws Ceredigion.

Defnyddiwn amrywiaeth o ffynhonellau ar gyfer adeiladu y bwletinau: papurau lleol (Cardigan and Tivyside Advertiser a Cambrian News); eitemau o’n casgliadau (wedi ei hadnabod yn unigol); a rydym yn ddiolchgar dros ben i Steve John, West Wales War Memorial Project, am y rhestru o’r colledigion a’r gwybodaeth amdanynt.

Gyda holl waith called ein staff a’n gwirfoddolwyr teimlwn y bod y prosiect yn haeddu cynulleidfa ehangach felly gwahoddwn chi i ddarllen am Rhyfel Mawr Ceredigion ar y dudalen  a greuwyd yn neilltuol ar gyfer yr achlysur yma.   Mae croeso i chi rannu eich sylwadau gyda ni.

CCC crest colour with words CRO logo

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s