Wythnos/Week 16 & 17: 17-30 Tachwedd/November 1914

[English below]

Bu morwyr o Aberteifi ar fwrdd y ‘Severn’ yn cymryd rhan ym mombardiad Nieuport.  Yn Llandysul cafwyd adroddiadau fod Willie Jones, Farmyard wedi’i anafu. Ymddengys hefyd fod mwy a mwy o fenywod yn yfed yn y bore!

Cardigan sailors on board the ‘Severn’ were part of the bombardment of Nieuport.  In Llandysul there are reports of the wounding of Willie Jones, Farmyard. It also seems that there is an increase in women drinking in the morning!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

18 Tachwedd / November 1914

Anwyl Ellis of Aberystwyth, aged 36.  Served aboard Lady Lel which was lost in Loch Ewe.  First Aberystwyth Casualty. Lieutenant, Royal Navy Volunteer Reserve.

26 Tachwedd / November 1914

Herbert Augustus Cloake of Cwrcoed, Penrhiwllan, aged 19. Badly wounded in the First Battle of Ypres and died at the Base Hospital, Wimereux.  Driver, Royal Field Artillery.

30 Tachwedd / November 1914

Edward Francis Longroft of Llanina, aged 29.  Died in Hospital in Britain. Lieutenant, Pembroke Yeomanry.

Wythnos/Week 15: 10-16 Tachwedd/November 1914

[English below]

Yn Aber-porth, roedd Mr David John Davies, Neuaddwen yn gadael am Gaerdydd i ymuno â 12fed Byddin Cymru.  Cynhaliwyd seremoni yn festri Hawen lle bu Cwnstabliaid Rhan-amser newydd yn tyngu llw.  O faes y gad daw’r newyddion da fod Is-gapten Marteine Kemes Arundel Lloyd yn fyw ac yn iach.  Ceir hanesion o’r wyrcws yng Nghastellnewydd Emlyn ynglŷn â throi tlotai’n ysbytai milwrol.

In Aberporth, Mr David John Davies, Neuaddwen was leaving for Cardiff to join the 12th Welsh Army.  A ceremony took place in Hawen vestry to swear in new Special Constables.  Good news from the front as Lieutenant Marteine Kemes Arundel Lloyd is alive and well.  Tales from Newcastle Emlyn workhouse regarding transferring poor houses into military hospitals.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

10 Tachwedd / November 1914

Thomas Lemuel Jones of Ystumten.  Died at Ypres. Private, Grenadier Guards.

Price Vaughan Lewes of Llanfear, Felinfach. On HMS Superb and invalided to Devonport Naval Hospital where he died aged 49.  Buried at Plymouth (Western Mill) Cemetery, Devon.  Captain, Royal Navy.

Wythnos/Week 14: 3-9 Tachwedd/November 1914

[English below]

Caiff Leonard Douglas Ponting ddwy flynedd o garchar yn Llys Chwarter Llanbedr Pont Steffan am dwyll.  Penderfynir gwahodd carfan o ffoaduriaid o Wlad Belg i aros yn Aberteifi.  Derbynnir adroddiadau am farwolaeth dau swyddog, Uwchgapten Lawrence Robert Vaughan Colby, Ffynone ac Is-gapten Marteine Kemes Arundel Lloyd, Bronwydd.

Two year sentence for Leonard Douglas Ponting at Lampeter Quarter session for deception.  Cardigan agrees to invite a contingent of Belgian refugees to stay in the town.  Report of the death of two officers, Major Lawrence Robert Vaughan Colby, Ffynone and Lieutenant Marteine Kemes Arundel Lloyd, Bronwydd.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

8 Tachwedd / November 1914

Evan Tom Evans, Seaman Mercantile Marine, aged 26.  Aboard SS Lincolnshire.

 

 

Wythnos/Week 13: 27 Hydref/October-2 Tachwedd/November 1914

[English below]

Apêl gan Edward J. Webley-Parry-Pryse am enwau’r rhai sydd wedi ymrestru er mwyn amlygu gwasanaeth Sir Aberteifi at y rhyfel.  Arestiwyd dau ddeiliad Almaenaidd yn Aberteifi.  Yn y Pavilion yn Aberteifi cafwyd noson o adloniant er budd y Sefydliad Nyrsio, a dangoswyd chwe rhan y ddrama filwrol fawr, ‘Orders Under Seal’.

Plea from Edward J. Webley-Parry-Pryse for names of enlisters to highlight Cardiganshire’s contribution to the war effort.  Two German subjects were arrested in Cardigan.  At the Cardigan Pavilion the entertainment in aid of the Nursing Institute was to be the great military drama in six parts ‘Orders under seal’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

30 Hydref / October 1914

David Jones, Private, Royal Welch Fusiliers, age unknown.

31 Hydref / October 1914

Charles Bernard Morland. Died in first battle of Ypres, aged 47. Buried in Ypres Cemetery. Lieutenant-Colonel, Welsh Regiment.

1 Tachwedd / November 1914

Godfrey Berkeley John Beynon, Lieutenant-Commander, Royal Navy.  Died off coast of South America aboard HMS Good Hope, aged 31.  Exploded by German East Asia Squadron.

Wythnos/Week 12: 20-26 Hydref/October 1914

[English below]

Hanes y brwydro ar faes y gad gan filwyr sydd wedi dod adref.  Ceir mwy o hanesion Cymreig eu naws yn y golofn wythnosol ‘Pell ag agos’.  Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf yr ymgyrch recriwtio yn Sir Aberteifi, a bu Llywodraethwyr Ysgol Sirol Aberteifi’n trafod ymrestriad athrawon.

An account of the battles on the front from a soldier who has returned home.  More Welsh observations from the weekly column ‘Pell ag agos’.  The inaugural meeting of the Cardiganshire county recruiting campaign took place and the Governors of Cardigan County School were discussing the enlistment of teachers.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

21 Hydref / October 1914

Phillip Lloyd Elliot. Died in Flanders, aged 19. Buried in Guards Cemetery, Windy Corner, Cuinchy, France. Second Lieutenant, Duke of Cornwall Light Infantry.