Wythnos/week 73; 23-30 Rhagfyr/December 1915

[English below]

Mae yna tipyn o eitemau ar gyfer wythnos 73.

Mae Enoch Davies yn ysgrifennu unwaith eto (ar ddiwrnod Nadolig y tro yma) i Mrs Davies i ddiolch am y parsel a dderbyniodd. Mae Jos De Ceuster a A. Hubrouck (ffoaduriaid o Belg) yn ysgrifennu i Faer Aberteifi i ddiolch am garedigrwydd pobl Aberteifi.

Yn ôl Prifathro Ysgol Sirol Llandysul mae nifer y merched ar y gofrestr wedi mynd yn fwy na nifer y bechgyn am y tro cyntaf erioed achos effaith y rhyfel tra fod Bwrdd Gwarcheidwaid Aberteifi yn beirniadu y Swyddfa Ryfel am esgeuluso’r gwragedd a phlant sy’n dibynnu ar y rhai sydd wedi mynd i’r Rhyfel.

Ceir adroddiad ar farwolaeth Syr John Rhys yn y Cardigan and Tivyside Advertiser. Gweler batrwm ar gyfer crosio llong ryfel yng nghylchgrawn Home Notes – ‘a delightful souvenir’!

Ni chofnodir unrhyw golledigion o Sir Aberteifi ond claddwyd gweddillion Don Jose Manuel Segarra yn Llansanffraed.

Week 73 and there are quite a few interesting items to report.

Remember last week’s post card to Mrs Davies, Sychbant from Enoch – well, another arrives which is postmarked Dec 26 1915. On Xmas day Enoch writes to thank all for the lost parcel which is greatly appreciated.

Jos De Ceuster, a Belgian refugee writes to the Mayor to thank the people of Cardigan for their kindness whilst the Headmaster of Llandysul County School notes that for the first time the number of girls in the school outnumbers the boys which he is in no doubt due to the war.

Again in Cardigan, A. Hubrouck (a Belgian refugee) writes to the Mayor thanking Cardigan benefactors for their generosity whilst the Cardigan Board of Guardians criticise the War office for ‘not treating properly the dependents of men who are already soldiers’.

The death of Sir John Rhys who was born in Ponterwyd is reported in the Cardigan and Tivyside Advertiser.

In the Home Notes publication week ending Dec 25 there are instructions for a ‘delightful souvenir’ of a crocheted battleship! (I wonder if anybody actually made one of these and gave it to a friend as a Christmas gift as suggested?)

There are no Cardiganshire losses this week but the body of Don Jose Manuel Segarra is washed ashore in Llansanffraed.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

26 Rhagfyr/ December 1915

Don Jose Manuel Segarra of unknown age, residence and place of death. Buried in Llansanffraed after body washed ashore.

 

Wythnos/week 72, 15-22 Rhagfyr/December 1915

[English below]

Yr wythnos yma mae Mrs. Davies, Sychpant o ‘Landyssil’ yn derbyn carden bost oddi wrth Enoch. Gweler y garden yma yng nghasgliad ADX/740,- papurau sy’n ymwneud a gyrfa John Alaska Davies o Sychpant, Horeb. (Ceir cyfeiriad hefyd at Enoch yn y plac ‘Not at Home’ yn wythnos 22 o’r Blog yma).

Mae yna adroddiad ar y diweddar George Bowen o Aberteifi a enwyd yng ngholledigion y Sir yr wythnos diwetha’.

Cynhaliwyd arwerthiant i godi arian i’r Groes Goch yn Aberteifi ac y mae Griff James yn cyfansoddi pennill ar bris y dorth a werthwyd am £5 3s!

Newyddion o Dalgarreg,- mae’r merched wedi sefydlu dosbarth gwau a gwnio ac y mae Herbert Owen adre’ ar ol ei anafu yn Ypres.

Yn Llanbedr pont Steffan cofnodir Grace Ellen Williams y bod Miss Evans o Ysgol y Babanod Peterwell i ffwrdd gan fod ei brawd yn gadael y wlad tra fod y ferch fach Philomene o Wlad Belg yn gadael am Lundain.

This week Mrs Davies, Sychpant of Llandyssil receives a Field Service Post Card sent by Enoch. This card is held in our ADX/740 collection -  ‘Papers relating to the career of John Alaska Davies of Sychpant, Horeb’. (This is also the same Enoch mentioned in week 22 on the ‘Not at Home’ plaque dated December 21st 1914)

The Cardigan and Tivyside has a report on the death of Corpl. George Bowen who was mentioned in last week’s Cardiganshire losses.

A Red Cross sale is held in Cardigan and Griff James composes a few lines to commemorate the sale of a loaf at the princely sum of £5 3s!

Some news from Talgarreg,- the ladies of the district have formed a knitting and sewing class for the purpose of providing comforts for the troops and Owen Herbert is now at home after being wounded at Ypres.

Meanwhile in Lampeter Grace Ellen Williams records that Miss Evans of Peterwell Infants School is granted leave of absence as her brother leaves the country for service, and Philomene, a little Belgian pupil, leaves Lampeter for London.

Finally, there are 2 losses recorded.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

17 Rhagfyr/December 1915

David Thomas, age 33. Private, Gloucestershire Regiment

20 Rhagfyr/December 1915

John Purnell of Thespian Street, Aberystwyth, age 37. Stoker, Royal Navy Reserve

 

 

Wythnos/week 70 & 71, 1-14 Rhagfyr/December 1915

[English below]

Ar y 9fed o Ragfyr enlistiodd John James , Gilwern, Buarth Rd. yn Aberystwyth. Llofnodwyd ei ffurflen gan Uwchgapten L. J. Matthias.

Gweler hysbysiad gan y ‘Pavilion’ yn Aberteifi am gyngerdd ar ddydd Calan 1916 – y ffoaduriaid o Belg yn perfformio.

Yn ôl Howell Morgan, Medical Hall, Cardigan mae trethi rhyfel a’r galw am fwy o de gan y Cynghreiriaid yn golygu y fod te wedi codi mewn pris.

Yn olaf mae ‘Bowen Bros’ o Aberteifi yn hysbysu eu pwdin Nadolig. Yn ol nhw gellir ddanfon pwdin Nadolig mewn tun i’r milwyr sydd dramor.

John James of Gilwern, Buarth Rd. enlists with the Army Reserve from the Aberystwyth station. His form is signed by Major L. J. Matthias.

The ‘Pavilion’ advertises a professional concert to be held on New Year’s night 1916,  the distinguished artistes being the Belgian refugees, Messrs. Laoubreux, Staquet, Van Adorpe and Guillame.

Howell Morgan takes out an advertisement explaining the rise in tea prices – a combination of war taxes and the Russians giving up vodka and buying more and more tea.

Finally, Christmas is approaching and Bowen Bros of Cardigan advertise their Xmas puddings and state that the ‘Crosse & Blackwell’s Plum Puddings’ are ‘of superior quality in Tins for sending out to the Troops Abroad’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Rhagfyr/December 1915

George Bowen of Cardigan, age 28. Corporal, Welsh Regiment

7 Rhagfyr/December 1915

John Worthington Davies. Lived in Darlington but parents from Lampeter. Age unknown. Sapper, Royal Engineers

10 Rhagfyr/December 1915

William Davies, age 49. Sapper, Royal Engineers

Wythnos/week 69: 24-30 Tachwedd/November 1915

[English below]

‘Continuous Certificate of Discharge’  B. J. Davies o Henllan. Gweler disgrifiad ohono ar y dudalen flaen a’i ffotograff yng nghefn y ddogfen. Ceir tipyn o wybodaeth am ei yrfa fel morwr ac yn ddiddorol cofnodwyd ei fod yn is-gapten ar y llong gleifion S.S. Agadir  o’r  9fed o Dachwedd, 1914 tan y 3ydd o Ebrill, 1916.

‘Continuous Certificate of Discharge’  B. J. Davies of Henllan. A description of B. J. Davies is to be found on the first page of the document and his photograph in the back. The certificate records his seafaring career from the 21st of January 1900 to the 21st of September 1918. Interestingly he is serving as 1st Mate aboard the hospital ship the S.S. Agadir from November 1914 to April 1916.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion /Losses

20 Tachwedd/November 1915

Rhys Rees (or John James Rees — there is some confusion with regard to this man’s identity) of Castle Street, New Quay, aged 30. Private, Welsh Horse Yeomanry

26 Tachwedd/November 1915

Frederick Manion of Llangwyryfon, aged 24. Private, Australian Imperial Force

Wythnos/week 68: 17-23 Tachwedd/November 1915

[English below]

Mor falch oeddem yr wythnos yma i dderbyn y delweddau yma oddi wrth ymwelydd newydd a ddaeth atom i ymchwilio hanes ei deulu. Yn benodol roedd am ddarganfod rhagor o wybodaeth am ei dad sef William Rees Thomas. Wrth edrych ar y lluniau gwelsom ar gefn y garden post mai ar y dyddiad yma,- yr 20fed o Dachwedd rhywbryd yn y blynyddoedd 1914- 1918 y danfonwyd y milwyr yma i Ffrainc. Braf felly oedd gweld, can mlynedd yn hwyrach, 2 ddelwedd o William Rees Thomas,- un ohono yn edrych yn drwsiadus iawn yn ei iwnifform a’r llall ymhlith ei gyfoedion milwrol (gweler yr ‘X’ o dan ei lun yn rhes flaen ei gwmni) Yn ol cyfrifiad 1901 ganwyd William yn Llanilar yn 1889. Roedd yn byw yn ‘Eve Cottage’ gyda’i rieni, David (crydd) a Margaret Thomas a’i frawd Thomas a’i chwaer Margaret. Yn rhyfeddol roedd son am William a’i dad, David yn y pedwerydd wythnos ar ddeg o’r blog yma lle ceir yr adroddiad ‘Cruel War Fraud’. Yn amlwg goroesodd William y rhyfel neu ni fyddai ei fab wedi ymweld a ni yr wythnos yma.

Ar nodyn trist cofnodwyd marwolaeth Llewellyn Evans a fu farw yn Gallipoli. Fe’i claddwyd ger ei gymrodyr Llewellyn Jones o Langeler a W. C. Lewis o Gaerfyrddin.

We were so pleased this week when we received the attached images from a new searcher who visited us in order to discover more about his father, William Rees Thomas. A hundred years down the line it was interesting to see the date, – 20th November – on the reverse of the postcard. So it was that on the 20th November between the years 1914 -1917 that the soldiers in the attached photograph were sent to France. We were fascinated by the images of William Rees Thomas, – one looking smart in his uniform and the other sitting amongst his comrades (marked by an X in the front line of his company) According to the 1901 census William was born in 1889 in Llanilar. He is living at Eve Cottage with his parents, David (shoemaker) and Margaret Thomas and 9 year old brother, Thomas and 6 year old sister, Margaret. On the 1911 census he is a coalminer. What a coincidence then it was to discover that David Thomas, out present day searcher’s grandfather was mentioned in the 14th week of this project in the Cardigan and Tivyside Advertiser’s report ‘Cruel War Fraud’. Happily (and obviously) William survived the War otherwise his son would not have visited us this week.

Unfortunately, on the 20th November 1915 in Gallipoli, Llewellyn Evans is killed whilst working in a tunnel which was blown up. He is buried alongside his comrades, Llewellyn Jones of Llangeler and W. C. Lewis of Carmarthen.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion /Losses

20 Tachwedd/November 1915

Llewellyn Evans of Railway Terrace, Henllan age 35. Lance Corporal, Welsh Horse Yeomanry