Mwy / More

Mae Cofnodi’r Rhyfel Mawr yn un o brosiectau Archifdy Ceredigion. Rhowch glic ar y ddolen gyswllt uchod i ddarllen mwy amdano.
Os hoffech chi wybod mwy am Archifdy Ceredigion a’n gwaith, ewch i’r brif wefan. Ar ein blog arall fe ddewch chi o hyd i ddeunydd mwy cyffredinol, gan gynnwys pytiau am hanes lleol, ein hoff ddogfennau, ryseitiau hanesyddol a mwy. Mae gennym hefyd dudalen ar Facebook, ac o bryd i’w gilydd byddwn yn trydar am ein gwaith.
Yn olaf, i gael gwybod sut rydym yn gweithredu ein Polisi Iaith Gymraeg fel rhan o’n gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol, ewch yma.

Reporting the Great War is a Ceredigion Archives project. Click the link above to read more about it.
If you would like to know more about Ceredigion Archives and our work, please look at our main website. Our other blog has more general content, with topics including local history, our favourite documents, historic recipes, and more. We also have a Facebook page, and we have been known to tweet about our activities.
Finally, the details of how we apply our Welsh language policy to our social networking activities can be found here.


Talfyriadau a ddefnyddir / Abbreviations used

CTA – Cardigan & Tivy-side Advertiser
CN – Cambrian News
WG – Welsh Gazette


 

CCC crest colour with words CRO logo

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s