Wythnos/Week 36: 6-12 Ebrill/April 1915

[English below]

Cyhoeddir apêl am danwyr sy’n meddu ar addysg ddigonol, a gyrwyr sydd wedi arfer â cheffylau.

Roedd si ar led fod llong danfor U37 wedi’i suddo gan long fasnach o Lanelli, ‘Lizzie’, a soniwyd fod llawer o ddiwinyddion brwd ymhlith y Magnelwyr o Sir Aberteifi oedd dan hyfforddiant yng Nghaerdydd.

Mewn llun gwelir chwip o ganwr organ geg yn perfformio, ac mae disgyblion ysgol Ffynnonbedr yn Llambed yn dal i gyfrannu at Gronfa Plant Amddifad Gwlad Belg.

An appeal is received for artillery men such as gunners who needed to be of sufficient education, and drivers who are accustomed to horses.

The enemy submarine the U37 was believed to have been sunk by the Llanelli trader ‘Lizzie’, and it was reported that many of the Cardiganshire Battery training in Cardiff were keen theologians.

An accomplished mouth organ performer is pictured during a recital whilst the pupils of Peterwell school in Lampeter continue to contribute towards the Belgian Orphan Fund.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

7 Ebrill/April 1915

William Leslie Masell Webb, resided in New Quay, aged 29. Died at the Persian Gulf.  Seaman, Mercantile Marine.

10 Ebrill/April 1915

Joseph Selwyn James, of Glanmordy, Aberporth. Died at Le Havre, France, aboard HMS Salta which struck a mine.  Quartermaster, Mercantile Marine.

Wythnos/Week 22: 29 Rhagfyr/December 1914-4 Ionawr/January 1915

[English below]

Mae plant Llanbedr Pont Steffan wedi casglu £1 tuag at Gronfa Plant Amddifad Gwlad Belg, ac yn y ‘Cardigan and Tivyside’ ceir rhestr o wŷr Castellnewydd Emlyn a’r cyffiniau sy’n gwasanaethu eu gwlad.  Mae’r arwydd ‘Not at Home’ yn rhan o gasgliad John Alaska Davies a gedwir yn Archifdy Ceredigion, a chyhoeddwyd ‘Christmas, 1914’ gan Eos Merwydd yn hwn, rhifyn Rhagfyr 25 o’r Cardigan and Tivyside.

Children in Lampeter have collected £1 towards the Belgian Orphan Fund and the men of Newcastle-Emlyn area who are serving their country are listed in the ‘Cardigan and Tivyside’.  The ‘Not at Home’ sign is to be found in the ‘John Alaska Davies collection’ held in Ceredigion Archives, and ‘Christmas, 1914’ by Eos Merwydd is published in this, the December 25th edition of the Cardigan and Tivyside.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

1 Ionawr / January 1915

Thomas William Walters, aged 38. Buried in Cardigan. Private, Welsh Regiment.