Wythnos 58/Week 58: 9-15 Medi/September 1915

[English below]

Wythnos 58 a dim colledion.

Cyhoeddir  llythyron â ysgrifennwyd gan y milwyr yn y Dardanelles yn y ‘Cardigan and Tivyside’.

Ceir erthyglau am glowyr De Cymru yn ‘Pell ac Agos’.

Mae’n debyg ei bod hi’n anodd asesu beth sy’n digwydd yn Galicia,-‘Rhyw gael a cholli, colli a chael’.  Tro diddordeb lleol tuag at Gallipoli a’r Dardenels lle mae’r 4ydd Gatrawd Gymreig yn ymladd.

Mae Arglwydd Cromer yn datgan barn yn erbyn gorfodaeth filwrol. Ceir hefyd gyfeiriad at bris bara a sefyllfa truenus gwlad Belg.

Week 58 and no losses.

Letters from those fighting in the Dardenelles are published in this week’s Cardigan and Tivy-side Advertiser and give us a glimpse of life in the trenches.

‘Pell ac Agos’ [‘Far and Near’] has articles relating to the coalminers of South Wales. A general strike was feared but this seems to have been averted.

Apparently the situation regarding the fighting in Galicia is difficult to assess as it is a continual effort of gaining and losing and vice versa.

Interest at the moment is centred on Gallipoli and the Dardanelles where the 4th Welsh Regiment are fighting.

Lord Cromer declares his opposition to compulsory conscription.

The price of bread is high but if the Dardanelles were to be opened it would have a positive  effect on the market. However the situation in this country is good compared to the situation in Belgium where agriculture and industry are nearly at a standstill.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Advertisements

Wythnos 47/Week 47: 20-26 Mehefin/June 1915

[English below]

Derbynia 8 goroeswr lleol o’r H.M.S. Majestic groeso twymgalon ar eu dychweliad i Aberteifi tra bod William Jones o Langrannog yn derbyn medal a thystysgrif am fentro’i fywyd fel aelod o griw yr S.S. Cymrian.

Mae Miss Ethel Williams, nyrs yn y Groes Goch, adre a mae Maer Aberteifi yn diolch i’r rhai hynny sydd wedi rhoi tatws, llysiau a menyn i’r Belgiaid. Mae mwy na 10% o boblogaeth Aberteifi yn y fyddin.

Gweler tri adroddiad o dan Castell Newydd Emlyn:- mae Preifat T.O. Jones wedi derbyn comisiwn; cyhoeddiad o enedigaeth Emlina,- baban bach Belgiaidd, ac y mae Gynnwr Moses Vaughan wedi ei anafu yn ei goes a’i ben.

Mae’n debyg y bod asiantiaid milwrol o’r Almaen wedi bod yn prynu ceffylau o Geredigion cyn y Rhyfel, ac y mae’r Sir yn colli mab arall yn George Frederick Evans a bu farw yn Ysbyty Aberystwyth.

This week there is a report of the eight local  survivors of the H. M. S. Majestic receiving a rapturous welcome on their return to Cardigan whilst William Jones of Llangranog receives a medal and diploma for risking his life as a crew member of the S.S. Cymrian.

Red Cross Nurse Miss Ethel Williams is on leave and the Mayor of Cardigan thanks those who have donated potatoes, vegetables and butter to the Belgians. More than 10% of the Cardigan population are serving with the colours, 49 of whom are members of St. Mary’s Church Young Men’s Sunday School class.

There are 3 reports relating to the war under Newcastle-Emlyn; a commission granted to Private T.O. Jones, the announcement of the birth of a Belgian baby named Emlina and Adpar man Gunner Moses Vaughan is wounded in the leg and head by shrapnel.

Apparently Ceredigion horses were purchased by German military agents before the war, and the county loses another son in Frederick George Evans who died in Aberystwyth Infirmary following discharge for illness.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

23 Mehefin/June 1915

Frederick George Evans of Poplar Road, Aberystwyth, aged 38. Seaman, Royal Navy Reserve

Wythnos/week 4: 25-31 Awst/August 2014

Wrth i’r rhyfel rygnu ymlaen yn Ewrop, mae Gwlad Belg yn encilio o Frwsel.  Gartref yn Aberteifi, mae’r bobl leol wrthi’n ddiwyd yn casglu arian at y Gronfa Gymorth Genedlaethol ac yn gwneud trefniadau i fenywod y dref ddarparu dillad cynnes i Diriogaethwyr Aberteifi.

As the war continues in Europe the Belgians retire from Brussels.  On the home front Cardigan is busy collecting money for the National Relief Fund and making arrangements for the local women to provide warm clothes for the Cardigan Territorials.