Wythnos/Week 16 & 17: 17-30 Tachwedd/November 1914

[English below]

Bu morwyr o Aberteifi ar fwrdd y ‘Severn’ yn cymryd rhan ym mombardiad Nieuport.  Yn Llandysul cafwyd adroddiadau fod Willie Jones, Farmyard wedi’i anafu. Ymddengys hefyd fod mwy a mwy o fenywod yn yfed yn y bore!

Cardigan sailors on board the ‘Severn’ were part of the bombardment of Nieuport.  In Llandysul there are reports of the wounding of Willie Jones, Farmyard. It also seems that there is an increase in women drinking in the morning!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

18 Tachwedd / November 1914

Anwyl Ellis of Aberystwyth, aged 36.  Served aboard Lady Lel which was lost in Loch Ewe.  First Aberystwyth Casualty. Lieutenant, Royal Navy Volunteer Reserve.

26 Tachwedd / November 1914

Herbert Augustus Cloake of Cwrcoed, Penrhiwllan, aged 19. Badly wounded in the First Battle of Ypres and died at the Base Hospital, Wimereux.  Driver, Royal Field Artillery.

30 Tachwedd / November 1914

Edward Francis Longroft of Llanina, aged 29.  Died in Hospital in Britain. Lieutenant, Pembroke Yeomanry.