Wythnos 25/Week 25: 19-25 Ionawr/January 1915

Mae’r ffoaduriaid o Wlad Belg yn dal yn y newyddion – llythyr at Faer Aberteifi yn dymuno iddo Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, rhestr o enwau’r ffoaduriaid, a cherdd yn Gymraeg, ‘Cofiwch y Belgiaid’ gan ap Dulas o Dalgarreg.  Penodwyd pedwar cwnstabl rhan-amser i warchod cyflenwad dŵr Aberystwyth a chaiff modur Rover 6HP gwyrdd Thomas Griffith Llewelyn Davies y cofrestriad EJ 59 ar 19 Ionawr.

There continues to be much news coverage of the Belgian refugees, – a letter to the Mayor of Cardigan wishing him a Merry Christmas and a Happy New Year, a list of the names of Belgian refugees and even a poem in Welsh, ‘Cofiwch y Belgiaid’ (Remember the Belgians) by Ap Dulas of Talgarreg.  Four special constables have been appointed to guard the water supply of Aberystwyth and Thomas Griffith Llewelyn Davies’ 6HP green Rover is registered EJ 59 on the 19th January.

 

 

Wythnos/week 10: 6-12 Hydref/October 1914

Cyhoedda’r Brenin orchymyn ynglŷn ag estroniaid.  Mae Maer Aberteifi’n gadael am faes y gad.  Mae Canada’n anfon blawd i’r Famwlad.  Dros y ffin yng Nghilgerran, mae Cymdeithas y Groes Goch wrth fel lladd nadredd o dan lywyddiaeth Mrs Colby, Ffynone.

Order by the king regarding aliens issued.  The mayor of Cardigan leaves for the front.  Canada contributes flour to the Motherland.  Over the border in Cilgerran, the work of the Red Cross Society is in full swing, under the presidency of Mrs Colby, Ffynone.

 

Wythnos/week 9: 29 Medi/September – 5 Hydref/October 1914

Trawyd tair Criwser Brydeinig â thorpido ar Fôr y Gogledd – Aboukir, Hogue a Cressy.  Mae Maer Aberteifi, Mr R.W. Picton Evans, yn mynd i ffwrdd i’r rhyfel.  Mae cymdeithas leol y Groes Goch yn dal ati gyda’i hymdrechion a Blanche Jones-Parry, Tŷ Llwyd, Beulah yn gofyn am gymorth i’r ffoaduriaid o Wlad Belg.

Three British Cruisers have been torpedoed in the North Sea – the Aboukir, Hogue and Cressy.  Cardigan Mayor, Mr R.W. Picton Evans, is off to war.  The local Red Cross Society is still continuing its endeavours for the war effort and Blanche Jones-Parry, Ty Llwyd, Beulah is asking for assistance for the Belgian refugees.