Wythnos 29 a 30/Week 29 and 30: 16 Chwefror/February-1 Mawrth 1915

[English below]

Ceir newyddion da am fedyddio baban rhyfel yn y Cilgwyn.  Cawn ragor o hanesion yn y golofn ‘Llith o fyd y milwyr’ lle mae’r Preifat Griffiths yn addo dal ati i ysgrifennu hyd nes y rhydd magnelau’r Almaenwyr daw arno. Roedd y Pavilion yn Aberteifi’n hysbysebu darlith gan Mons. Carain, ffoadur o Wlad Belg, ynglŷn â “Goresgyniad Gwlad Belg”.  Yn ôl y ‘Latest Wires’ roedd y Prydeinwyr yn dal eu tir wrth frwydro ger Ypres.

Good news of the christening of a Cilgwyn war baby.  More tales from the column ‘Llith o fyd y milwyr’ where Private Griffiths vows to continue to write until the German guns possibly stop him. The Pavillion, Cardigan was advertising a lecture by Mons. Carain, a Belgian refugee on “The Invasion of Belgium”.  In the ‘Latest Wires’ the British were holding their own in battles near Ypres.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

20 Chwefror / February 1915

Stephen John Jones, of Gartheli.  Died at The Bluff, Ypres. Private, Welsh Regiment.

Wythnos/Week 13: 27 Hydref/October-2 Tachwedd/November 1914

[English below]

Apêl gan Edward J. Webley-Parry-Pryse am enwau’r rhai sydd wedi ymrestru er mwyn amlygu gwasanaeth Sir Aberteifi at y rhyfel.  Arestiwyd dau ddeiliad Almaenaidd yn Aberteifi.  Yn y Pavilion yn Aberteifi cafwyd noson o adloniant er budd y Sefydliad Nyrsio, a dangoswyd chwe rhan y ddrama filwrol fawr, ‘Orders Under Seal’.

Plea from Edward J. Webley-Parry-Pryse for names of enlisters to highlight Cardiganshire’s contribution to the war effort.  Two German subjects were arrested in Cardigan.  At the Cardigan Pavilion the entertainment in aid of the Nursing Institute was to be the great military drama in six parts ‘Orders under seal’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

30 Hydref / October 1914

David Jones, Private, Royal Welch Fusiliers, age unknown.

31 Hydref / October 1914

Charles Bernard Morland. Died in first battle of Ypres, aged 47. Buried in Ypres Cemetery. Lieutenant-Colonel, Welsh Regiment.

1 Tachwedd / November 1914

Godfrey Berkeley John Beynon, Lieutenant-Commander, Royal Navy.  Died off coast of South America aboard HMS Good Hope, aged 31.  Exploded by German East Asia Squadron.