Wythnos 53/week 53: 1-7 Awst/August 1915

[English below]

Dim colledigion yr wythnos yma eto.

Awst 4ydd ac y mae Aberteifi yn cofio penblwydd dechreuad y Rhyfel. Cydymdeimlwyd ag Henadur Peter Jones ar golli ei fab a foddwyd yn nhrychineb y Lusitania.

Dymuna Cyngor Tref Aberystwyth sefydlu day faes saethu ac y mae Byddin y Tiriogaethwyr  Aberteifi yn gadael am Ffrainc.  Gweler maes llafur daearyddiaeth y dosbarth cyntaf yn ysgol Llancynfelin yn canolbwyntio ar yr Ymerodraeth Prydeinig a chyfeirio’n arbennig at y Rhyfel.

This week a patriotic rally is to be held on August 4th (the anniversary of the declaration of the War) in Cardigan. A vote of sympathy is extended to Alderman Peter Jones in losing his son who was drowned in the Lusitania and Aberystwyth Town Council ask for co-operation in establishing two rifle ranges.

Cardigan Territorials leave the country and four local engineers and founders leave Cardigan for France.

The 1915 geography syllabus for the 1st class in Llancynfelin  school concentrates on the British Empire with special reference to the War.

Good news – no Cardiganshire casualties this week.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/week 7: 15-21 Medi/September 1914

Mae hanes Tiriogaethwyr Aberteifi’n parhau – maent bellach wedi symud i Angl, Sir Benfro.  Mae gwŷr ifanc tref Aberteifi’n ateb yr alwad i ymuno yn y fyddin, a phenodwyd Mr. W.B. Bickerton yn Swyddog Recriwtio.  Derbyniwyd adroddiadau fod yr Is-gapten E.W. Gower, Castell-malgwyn ar goll ar faes y gad.  Cyhoeddwyd nifer o gerddi Cymraeg am y Rhyfel.

The Cardigan Territorials story continues – they have now removed to Angle, Pembrokeshire.  Young men from Cardigan town and the district are answering the call to join up and Mr. W.B. Bickerton has been appointed Recruiting Officer.  Lieutenant E.W. Gower, Castell-malgwyn has been reported missing in action.  A number of Welsh poems have been published regarding the War.

 

Wythnos/week 6: 8-14 Medi/September 1914

Ar faes y gad, bu brwydr a barodd am bedwar diwrnod.  Daeth newyddion fod Mr H.A. Gaunt, a oedd yn byw yn Aberteifi, wedi marw.  Mwy o hanesion am Diriogaethwyr Aberteifi, a manylion y gwŷr lleol a ddyrchafwyd yn swyddogion yng Nghatrawd Ceffylau Cymru.

On the front, a four day battle had taken place.  News arrived of the death of Mr H.A. Gaunt who was residing in Cardigan.  More tales of the Cardigan Territorials and there were details of the local gentlemen who had been granted a commission in the Welsh Horse Regiment.

 

Colledigion/Losses

H.A. Gaunt, resident of Cardigan. Driver, Motor Transport Reserve.

 

Wythnos/week 4: 25-31 Awst/August 2014

Wrth i’r rhyfel rygnu ymlaen yn Ewrop, mae Gwlad Belg yn encilio o Frwsel.  Gartref yn Aberteifi, mae’r bobl leol wrthi’n ddiwyd yn casglu arian at y Gronfa Gymorth Genedlaethol ac yn gwneud trefniadau i fenywod y dref ddarparu dillad cynnes i Diriogaethwyr Aberteifi.

As the war continues in Europe the Belgians retire from Brussels.  On the home front Cardigan is busy collecting money for the National Relief Fund and making arrangements for the local women to provide warm clothes for the Cardigan Territorials.