Wythnos 23/Week 23: 5-11 Ionawr/January 1915

Mae hanes y gath yn dechrau diflasu teulu Bronwydd! Ymddengys fod adroddiadau am wŷr yn ymrestru ar dwf (mae pedwar o feibion Mr a Mrs Timothy Jones, Castellnewydd Emlyn wedi ymuno â’r fyddin ers dechrau’r rhyfel) a bydd Nyrs George o Gilgerran yn dychwelyd i Ffrainc cyn bo hir. Ceir sôn eto am y ffoaduriaid o Wlad Belg, ac mae Llywodraeth Ffrainc wedi dychwelyd i Paris.

The story of the cat is wearing a bit thin for the Bronwydd family! Reports of men enlisting seem to be on the increase (four sons of Mr and Mrs Timothy Jones, Newcastle Emlyn have joined the army since the outbreak of the war) and Nurse George of Kilgerran will shortly be returning to her duties in France. The Belgian refugees are again mentioned and the French Government has returned to Paris.

Wythnos/Week 21: 22-28 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Mae’r Cardigan and Tivyside Advertiser yn cynnwys llai nag arfer o newyddion am y rhyfel, ond ceir sôn eto am Is-gapten Kemes a’r gath.  Cost y rhyfel hyd yn hyn yw’r swm aruthrol o £140,000,000. Yn y cyfamser, ceir honiad o encilio yn Llandysul ac anafwyd y Preifat Tudor S. Jones ar faes y gad.

Less war news than usual in the Cardigan and Tivyside Advertiser but yet another mention of Capt. Kemes and the cat. The cost of the war up to date is a staggering £140,000,000. Meanwhile in Llandyssul there is an alleged desertion and Private Tudor S. Jones has been wounded at the front.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/Week 20: 15-21 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Disgwylir y garfan gyntaf o filwyr i ddod am hyfforddiant yn Aberystwyth. Ceir mwy o newyddion am Is-gapten Lloyd o Fronwydd – y tro hwn ar ôl iddo gael ei achub gan gath!  Anfonir telegram arall ynglŷn â marwolaeth milwr ar gam i deulu ym Mhentre-cwrt.  Anogwyd bechgyn a merched ifanc i ddod i adnabod eu cyd-ddisgyblion o Wlad Belg mewn adroddiad am ddiwrnod gwobrwyo blynyddol Ysgol Ramadeg Ardwyn.

Aberystwyth is awaiting the first contingent of troops for training. Lieutenant Lloyd of Bronwydd is in the news again- this time in relation to his having been saved by a cat!  Another telegram of a soldier’s death is mistakenly sent to a Pentrecourt family.  Young boys and girls were encouraged to make acquaintances with their Belgian counterparts in the Ardwyn Grammar school’s annual speech day report.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

19 Rhagfyr / December 1914

Evan Lloyd of Llanddewi Brefi, aged 40.  Died at Cardiff.  Private, Welsh Regiment.