Wythnos/Week 61: 30 Medi-1 Hydref/30 Sept-1 Oct 1915

[English below]

Rhaid i bawb wneud aberth wrth i Mr McKenna gyflwyno newidiadau yn y system gyllid. Soniwyd hefyd am Mr McKenna yn ‘Pell ac Agos’ – yn siarad am awr a chwarter ar y cyllid. Dyma’r trydydd cyllid ers ddechrau’r Rhyfel.

Mae Cyngor Tref Aberteifi yn bwriadu canfasio pobl y dref i ddarganfod beth yw eu teimladau am letya milwyr tra y derbynnir lythyr oddi wrth John Jenkins o Abertawe ynglyn â dysgu  Almaeneg yn Ysgol Sirol Aberteifi.

Gweler llun o filwyr yn derbyn helmedau haul cyn mynd i Gallipoli. Cofnodwyd pedwar o golledigion yr wythnos yma. Un ohonynt yw Evan David Evans o Gei Newydd. Cafodd y llanc ifanc ei ladd pan suddwyd ei long yr ‘SS Burrsfief’ gan dorpedo llong danfor.

This week everybody is to make sacrifices as Mr McKenna introduces almost revolutionary changes in the system of national revenue. ‘Pell ac Agos’ also mentions Mr McKenna  who speaks for an hour and a quarter on his third budget since the beginning of the War.

Cardigan Town Council intend to canvass the townspeople with regard to billeting of troops whilst a letter is received form John Jenkins of Swansea regarding the teaching of the German language in Cardigan County School.

Troops are being fitted with pith helmets prior to leaving for Gallipoli.

There are 4 losses recorded this week, one of which is that of 14 year old Evan David Evans of New Quay  who is killed when his ship the SS Burrsfief is torpedoed by a German submarine.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

30 Medi/September 1915

Hugh Davies of Penrhyncoch, age unknown. Private, Devonshire Regiment.

1 Hydref/October 1915

William Henry Kenrick Owen of Aberystwyth, aged 21. Lieutenant, Welsh Regiment.

2 Hydref/October 1915

Thomas Flood. Lived in Llanilar prior to the War, enlisted in Aberystwyth. Private, Welsh Regiment.

5 Hydref/October 1915

Evan David Evans of Lon Cnwcylili, New Quay, aged 14. Mess Room Stewart, Mercantile Marine.

Wythnos 58/Week 58: 9-15 Medi/September 1915

[English below]

Wythnos 58 a dim colledion.

Cyhoeddir  llythyron â ysgrifennwyd gan y milwyr yn y Dardanelles yn y ‘Cardigan and Tivyside’.

Ceir erthyglau am glowyr De Cymru yn ‘Pell ac Agos’.

Mae’n debyg ei bod hi’n anodd asesu beth sy’n digwydd yn Galicia,-‘Rhyw gael a cholli, colli a chael’.  Tro diddordeb lleol tuag at Gallipoli a’r Dardenels lle mae’r 4ydd Gatrawd Gymreig yn ymladd.

Mae Arglwydd Cromer yn datgan barn yn erbyn gorfodaeth filwrol. Ceir hefyd gyfeiriad at bris bara a sefyllfa truenus gwlad Belg.

Week 58 and no losses.

Letters from those fighting in the Dardenelles are published in this week’s Cardigan and Tivy-side Advertiser and give us a glimpse of life in the trenches.

‘Pell ac Agos’ [‘Far and Near’] has articles relating to the coalminers of South Wales. A general strike was feared but this seems to have been averted.

Apparently the situation regarding the fighting in Galicia is difficult to assess as it is a continual effort of gaining and losing and vice versa.

Interest at the moment is centred on Gallipoli and the Dardanelles where the 4th Welsh Regiment are fighting.

Lord Cromer declares his opposition to compulsory conscription.

The price of bread is high but if the Dardanelles were to be opened it would have a positive  effect on the market. However the situation in this country is good compared to the situation in Belgium where agriculture and industry are nearly at a standstill.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos 55 & 56/weeks 55 & 56: 15-28 Awst/August 1915

[English below]

Nifer o apwyntiadau, dyrchafiadau, recriwtiadau, a.y.b yn yr adroddiad ‘Local war items’. Derbynnir newyddion trist gan Mr W.  Phillips o Aberteifi am farwolaeth ei fab trwy ddamwain yn Ne America.

Cyfeiriwyd at Capten George P.W. Hope, mab y diweddar Capten Jordan o Pigeonsford, Llangrannog mewn Adroddiadau Rhyfel (Dispatches) ac yn ôl pob golwg mae cynnydd yng nghyflogau bron 2 filiwn a hanner o’r gweithle.

Mae colledigion Sir Aberteifi yn parhau yn drwm, yn bennaf oherwydd yr ymladd yn Gallipoli lle y lladdwyd Capten Eric Guy Harries. Fe’i claddwyd yng ngwlad Groeg ond fe’i goffawyd ar faen sylweddol ym mynwent Aberystwyth yn Heol Llanbadarn.

‘Local War Items’ has many reports of appointments, promotions, recruitments, etc and sad news is received by Mr W. Phillips of St. Mary’s Street, Cardigan of his son’s accidental death in South America.

Captain George P.W. Hope, the son of the late Captain Jordan, of Pigeonsford, Llangrannog is ‘mentioned in Dispatches’, and apparently since August nearly two and a half million work people have had increases in their wages due to the effect of the war.

Cardiganshire losses continue to be high which is mainly due to the fighting in Gallipoli where Captain Eric Guy Harries falls. He is buried in Greece but is also commemorated on an impressive rock in Aberystwyth Cemetery, Llanbadarn Road.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

13 Awst/August 1915

William Henry Harries of Aberystwyth, age unknown. Private, South Wales Borderers.

15 Awst/August 1915

Thomas Parry of Lampeter aged 36. Private, Royal Irish Fusiliers.

Edward John Anthony, born Norfolk but worked as farm servant at Ffynonwen, Penrhiwllan prior to the War. Aged 23.  Private, Royal Inniskilling Fusiliers.

16 Awst/August 1915

Daniel Morley Jenkins of New Quay aged 18.  Private, Welsh Regiment.

17 Awst/August 1915

Eric Guy Harries of Grosvenor House, Aberystwyth, aged 22.  Captain, Royal Welsh Fusiliers.

21 Awst/August 1915

Albert Thomas Charles of Lion Terrace, Cardigan aged 20. Private, Welsh Regiment.

22 Awst/August 1915

Harold Francis Conroy of Lampeter, aged 22. Private, Royal Army Medical Corps.

23 Awst/August 1915

George Owen Green of Llanbadarn Road, Aberystwyth, aged 36. Captain, Welsh Regiment.

26 Awst/August 1915

Robert Corfield of North Parade, Aberystwyth aged 27.  Gunner, Royal Artillery

30 Awst/August, 1915

Owen John Williams of Queen’s Terrace, Cardigan, aged 20. Private, Welsh Regiment. (Brother David also fell)

Wythnos 54/week 54: 8-14 Awst/August 1915

[English below]

Colledion trwm; llawer yn cael eu lladd yn Gallipoli.

Cyfarfod brwdfrydig yn y ‘Pavilion’ lle mae trigolion Aberteifi yn datgan eu teyrngarwch i ‘achos cysegredig dynoliaeth’ ar benblwydd dechreuad y Rhyfel.

Cyfeiriwyd at Mrs Llewellyn Phillips, Metron Ysbyty’r Groes Goch yn Giza yn yr Aifft, mewn Adroddiadau Rhyfel (‘Despatches’), ac yn anffodus mae gwraig Preifet Tom Edwards o Aberporth yn derbyn newyddion drwg am farwolaeth ei gwr.

Ceisia’r erthygl ‘A Year of War’ gyflwyno crynodeb o effaith y Rhyfel tra mae’r Brenin yn gyrru i Balas Buckingham ar gyfer cyflwyno’r Gwarchodlu Cymreig efo’r faner catrawd.

Week 54 of the war and losses are high; many are killed in Gallipoli.

The Pavilion is the venue for an enthusiastic meeting of the residents of Cardigan who express their continuing allegiance to the ‘sacred cause of humanity’ on the anniversary of the beginning of the war.

Mrs Llewellyn Phillips, Matron of the Red Cross Hospital at Giza, Egypt is mentioned in Despatches, and the wife of Private Tom Edwards of Aberporth sadly receives a letter with news of her husband’s death.

Another article, ‘A Year of War’  refers  to the above anniversary and attempts to summarise the impact of the war whilst the King motors up to Buckingham Palace in order to present the Welsh Guards with his own and the regimental colours.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

9 Awst/August 1915

Thomas Collier enlisted at Llandysul, age unknown. Private, East Lancashire Regiment

David Henry Felix of Edge Hill Road, Aberystwyth, aged 19. Private, Welsh Regiment

10 Awst/August 1915

Hugh Mortimer Green of Llanbadarn Road, Aberystwyth, aged 32.  Captain, Welsh Regiment

Tom Griffiths of Sadlers Arms, Cardigan, aged 18. Private, Welsh Regiment

David John Rees (Reginald) Davies. Born Goetre-Isaf, Derry Ormond; emigrated to Australia. Sergeant, Australian Imperial Force

David Morgan Jones of Cardigan, age unknown. Private, Welsh Regiment

Harry Woodward of Gloucester Row, Cardigan, aged 22. Sergeant, Welsh Regiment

Albert Victor Walker of Brintivy, Cardigan, aged 18. Private, Welsh Regiment

Thomas Griffith Jones of Cardigan, age unknown.  Private, Welsh Regiment

David Thomas Gibbons of Castle Street, aged 23. Lance Corporal, Welsh Regiment.

Gwion Llewellyn Bowen Lloyd of Maesycrugiau, aged 27. Captain, Dorsetshire Regiment.

David Rees Hanlyn Davies, parents from Lampeter but lived in Ruthin, aged 32. Private, Royal Welch Fusiliers.