Wythnos/week 66: 3-9 Tachwedd/November 1915

[English below]
Newyddion yn ‘Local and other War Items’ y bod Mr G. Tremain Davies wedi gadael am yr Aifft: mae Mr Harold Mathias yn derbyn comisiwn; ar ol ei anafu mae’r milwr Laird Clough yn ymweld a Chardigan. Yn drist iawn, ychydig fisoedd yn unig ar ol aelodi gyda’r fyddin lladdwyd Preifet Johnny Jones yn y Dardanelles. Mae  Preifet David O. Davies fodd bynnag yn gwella’n dda ar ol gael ei anafu yn y frwydr am ‘Hill 70’.

Yn ‘Pell ac Agos’ mae son am farwolaewth y cricedwr enwog Dr. W. G. Grace; mae marwolaeth Nyrs Edith Cavell wedi cynhyrfu y wlad ac mae y Brenin Albert o Belgium yn rhoi diolch i Pab Benedict XV am ei addewid i arfer ei ddylanwad i gael byddinoedd y Kaiser allan o’i wlad. Yn y cyfamser mae’r Brenin Sior yn apelio am filwyr ychwanegol i’r fyddin a mae’r Prif Wenidog yn dychwelyd i’w ddyletswyddau ar ol ychydig ddiwrnodau o gystudd.

Parha y Blaid Lafur i drefnu dilynydd i Keir Hardie a mae’n debyg y bod yna 25,000 o garcharorion Prydeinig yn yr Almaen.

Mae Preifet D. W. Jenkins a anafwyd yn Gallipoli yn ysgrifennu am ei brofiadau i Mrs Richards tra bu farw Edwin Thomas Richards ar Tachwedd 4ydd.

This week ‘War Items’ has news of Mr G. Tremain Davies’ leaving for Egypt; Mr Harold Mathias receives a commission; Trooper Laird Clough visits Cardigan after being wounded at the front, whilst, sadly, Private Johnny Jones has been killed in the Dardanelles only a few months after joining the army. 

‘Pell ac Agos’ has news of the death of the famous cricketer Dr. W. G. Grace; feelings are running high with regard to the execution of the British nurse Miss Edith Cavell and King Albert of Belgium thanks Pope Benedict XV for promising to use his influence in order to get the Kaiser’s army out of Belgium. Meanwhile King George appeals for reinforcements for the army and the Prime Minister returns to his duties after a few days illness. The Labour Party continues the process of finding a successor for Keir Hardie and apparently there are 25,000 British prisoners in Germany.

Private D. W. Jenkins who was wounded in Gallipoli has written to Mrs Richards relating of his experiences and sadly on the 4th November Edwin Thomas Richards dies at the age of 28.

However, Private David O. Davies is making a good recovery after being wounded in the battle for ‘Hill 70’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Tachwedd/November 1915

Edwin Thomas Richards of Llandre, age 28. Private, Royal Welsh Fusiliers

 

 

Advertisements

Wythnos 62/Week 62: 6-12 Hydref/October 1915

[English below]

‘Pell ac Agos’ – adroddiad am farwolaeth Keir Hardie a gweler son am gorchestion yr Gynghreiriaid yn ‘Ar y Cadfaes’. Yn ôl  ‘Ar Ben y Clawdd’ mae y Brenin Ferdinand o  Fwlgaria allan am y fargen orau tra fod Cristnogion Armenia yn diodde’n ddifrifol yn ôl yr adroddiad ‘Creulonderau’r Twrc’.

Gweler rhagor o hanes  Keir Hardie, A.S.  yn ‘Keir Hardie Dead’.

Yn olaf mae plat V o’r llyfryn The Field Service Pocket Book yn dangos math o wersyll. Gweler  canllawiau ar gyfer rheoli byddinoedd Prydain ac India yn ystod y rhyfel yn y cyhoeddiad yma.

‘Pell ac Agos’ (Far and Near) brings news of the death of Keir Hardie whilst ‘Ar y Cadfaes’ tells of the Allies’ progress. According to ‘Ar Ben y Clawdd’  King Ferdinand of Bulgaria is sitting on the fence with regard to and the Armenian Christians suffer terribly under Turkish attack.

‘Keir Hardie Dead’ is a further report on the M.P. for Merthyr Tydfil.

Finally, Plate V is an illustration of a type of perimeter camp to be found in ‘The Field Service Pocket Book’. This publication provides regulations and guidelines governing the British and Indian armies during the War.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]