Wythnos/week 74 & 75: 31 Rhagfyr/December 1915 – 13 Ionawr/January 1916

[English below]

Dymuna T. Gwrnogle Evans ‘Blwyddyn Newydd Dda’ i’w ffrindiau yn ei benillion.

Mae Preifet T. O. Jones o Lechryd wedi ei gymeradwyo am ei ddewrder ar faes y gad.

Yn anffodus bu farw Walter James Evans, Llanbedr pont Steffan ar ddiwrnod olaf 1915.

Hysbyswyd y rhai hynny sydd wedi eu hardystio’n ddiweddar o’r pwysigrwydd o grybwyll pa uned o’r Fyddin yr hoffent ymuno.

Gweler tystysgrif William Evans Lloyd yn ymadael a’r Fyddin ag Anrhydedd. (Dyma eitem yng nghasgliad Archifdy Ceredigion – MUS/139/1)

Cyflwyna Prif Gwnstabl, Heddlu’r Sir ei adroddiad. Ynddo mae’n son am P.C.5, David Mathias a anafwyd yn brwydr Loos a P.C.4, Thomas Davies sydd wedi ei anafu ond ar goll.

Yn ol cylchlythyr a dderbyniwyd oddi wrth y Swyddfa Gartref dylai pob gwas heddlu posibl eu hardystio.

T. Gwernogle Evans wishes all a Happy New Year in his poem ‘Blwyddyn Newydd Dda’ hoping for peace and Justice and good will to men.

Private T. O. Jones of Llechryd of the 3rd Welsh Field Ambulance is mentioned in dispatches in the last edition of the Cardigan and Tivyside of 1915 and in the first edition of 1916 his photograph is printed and his bravery in the Dardenelles mentioned.

Walter James Evans of Lampeter dies on the last day of 1915 having been evacuated to Malta after falling ill.

Those men who have attested in the recent weeks are informed of the importance of indicating which particular unit of the Army they wish to join.

The honourable discharge certificate of Guardsman William Evans Lloyd of the Welsh Guards is dated Dec 31st 1915. (This item is to be found in Ceredigion Archives Museum collection – refence MUS/139/1. We do not seem to have any other information regarding Guardsman Lloyd)

The Chief Constable of the Cardiganshire Constabulary presents his report in which he mentions P.C. 5, David Mathias, of the 1st Battalion, Welsh Guards who was wounded in the attack and capture of Loos. P.C. 4, Thomas Davies of the same Battalion is reported as ‘Wounded and missing’

All policemen who can be spared should be attested.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

31 Rhagfyr/December 1915

Walter James Evans of Lampeter, aged 19. Private, Welsh Regiment.

Wythnos 39/Week 39: 27 April-3 May 1915

[English below]

Sonnir am ddigwyddiadau yn nes at adref yr wythnos hon – yng Nghofnodion ac Agendâu Bwrdeistref Aberystwyth cofnodir Dirprwyaeth i’r Swyddfa Ryfel gydag apêl daer am sefydlu gwersyll yng nghyffiniau’r dref.

Cynhaliwyd cyfarfod o’r Cydbwyllgor Sefydlog yn Neuadd y Dref, Llambed nos Fawrth, 20 Ebrill, 1915 a phenderfynwyd caniatáu i aelodau o’r Heddlu ymrestru heb golli eu cyflog, ac y byddai’r Cyngor Sir yn talu’r diffyg o ran cyflog a lwfans y fyddin.

Events recorded are more localised this week,- in the Aberystwyth Borough Minutes and Agendas there is a record of a  Deputation to the War Office in an urgent appeal for the establishment of a camp in the vicinity of the town.

In the Standing Joint Committee held at the Town Hall, Lampeter on Tuesday, the 20th of April 1915 it was resolved that members of the Police Force would be permitted to enlist without loss of pay and that army pay and allowance would be made up by the County Council.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

27 Ebrill/April 1915

John David Evans, of Llanon, aged 28. Private, Somerset Light Infantry.