Wythnos/week 67: 10-16Tachwedd/November 1915

[English below]

Yr wythnos yma yn 1915 gweler adroddiad ar ddatblygiad cynllun yr Arglwydd Derby ar ganfasio’r dynion anserennog (unstarred) nglyn ag ymrestru. Mae Mrs. D. C. Jones gyda chymorth menywod Cei Newydd wedi casglu bron 250 eitem o ddillad i’r carcharorion yn yr Almaen tra bod Meistr Llewelyn Phillips, Llanfyrnach yn derbyn llythyr o ddiolch oddi wrth Sarjant Ernest Suter am ei gyfraniad o wyau i’r ‘Tommies’ yn yr ‘No 3 Canadian General Hospital’ yn Ffrainc. Yn ‘Local War Items’ ceir son am garden a godwyd ar ‘Hill 70’ gan Preifat J. Hall. Addurnwyd y garden yma gyda baneri’r Cynghreiriaid yn sidan ac roedd wedi ei gyfeirio i Miss Daisy Jones oddi wrth Corporal Thomas. Hefyd ceir hanes Sarjant David John o Aberteifi wrth iddo ymladd gyda’i fataliwn sef ‘C Company 5th Batt. Dorset Regiment, 11th Division British Mediterranean Expeditionary Force’. Yn olaf parha gwneir y cynnwrf ynglyn a dysgu’r Almaeneg yn ysgol Sirol Aberteifi.

This week in 1915 there is a report on the progress of Lord Derby’s scheme to ‘canvass individually all “unstarred” men with a view to their enlistment’. Mrs D.C. Jones and New Quay ladies have collected nearly 250 articles of clothing for those interned in Germany whilst Master Llewelyn Phillips, Llanfyrnach receives a letter from Sergeant Ernest Suter thanking him for his donation of an egg to those wounded soldiers in No 3 Canadian General Hospital in France. ‘Local War Items’ has a piece about a souvenir card found by Private Hall on ‘Hill 70’ which is addressed to Miss Daisy Jones and signed by Corporal Thomas. Also Sergeant David John, C Company 5th Battalion Dorset Regiment, 11th Division British Mediterranean Expeditionary Force relates of his experiences and finds it strange that the Battalion is now composed mostly of reinforcements there being only about 150 left of the old hands. Finally the teaching of German in Cardigan County School continues to cause concern.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

11 Tachwedd/November 1915

Daniel Lewis Jones of Llanrhystud, age 49. 1st Mate, Mercantile Marine

13 Tachwedd/November 1915

Gilbert Bryn Frances of Llandygwydd, age 29. Private, New Zealand Expeditionary Force

Wythnos/week 66: 3-9 Tachwedd/November 1915

[English below]
Newyddion yn ‘Local and other War Items’ y bod Mr G. Tremain Davies wedi gadael am yr Aifft: mae Mr Harold Mathias yn derbyn comisiwn; ar ol ei anafu mae’r milwr Laird Clough yn ymweld a Chardigan. Yn drist iawn, ychydig fisoedd yn unig ar ol aelodi gyda’r fyddin lladdwyd Preifet Johnny Jones yn y Dardanelles. Mae  Preifet David O. Davies fodd bynnag yn gwella’n dda ar ol gael ei anafu yn y frwydr am ‘Hill 70’.

Yn ‘Pell ac Agos’ mae son am farwolaewth y cricedwr enwog Dr. W. G. Grace; mae marwolaeth Nyrs Edith Cavell wedi cynhyrfu y wlad ac mae y Brenin Albert o Belgium yn rhoi diolch i Pab Benedict XV am ei addewid i arfer ei ddylanwad i gael byddinoedd y Kaiser allan o’i wlad. Yn y cyfamser mae’r Brenin Sior yn apelio am filwyr ychwanegol i’r fyddin a mae’r Prif Wenidog yn dychwelyd i’w ddyletswyddau ar ol ychydig ddiwrnodau o gystudd.

Parha y Blaid Lafur i drefnu dilynydd i Keir Hardie a mae’n debyg y bod yna 25,000 o garcharorion Prydeinig yn yr Almaen.

Mae Preifet D. W. Jenkins a anafwyd yn Gallipoli yn ysgrifennu am ei brofiadau i Mrs Richards tra bu farw Edwin Thomas Richards ar Tachwedd 4ydd.

This week ‘War Items’ has news of Mr G. Tremain Davies’ leaving for Egypt; Mr Harold Mathias receives a commission; Trooper Laird Clough visits Cardigan after being wounded at the front, whilst, sadly, Private Johnny Jones has been killed in the Dardanelles only a few months after joining the army. 

‘Pell ac Agos’ has news of the death of the famous cricketer Dr. W. G. Grace; feelings are running high with regard to the execution of the British nurse Miss Edith Cavell and King Albert of Belgium thanks Pope Benedict XV for promising to use his influence in order to get the Kaiser’s army out of Belgium. Meanwhile King George appeals for reinforcements for the army and the Prime Minister returns to his duties after a few days illness. The Labour Party continues the process of finding a successor for Keir Hardie and apparently there are 25,000 British prisoners in Germany.

Private D. W. Jenkins who was wounded in Gallipoli has written to Mrs Richards relating of his experiences and sadly on the 4th November Edwin Thomas Richards dies at the age of 28.

However, Private David O. Davies is making a good recovery after being wounded in the battle for ‘Hill 70’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Tachwedd/November 1915

Edwin Thomas Richards of Llandre, age 28. Private, Royal Welsh Fusiliers

 

 

Wythnos 65/week 65: 27 Hydref-2Tachwedd/27 Oct-2Nov 1915

Dim colledigion yr wythnos yma er y mae nifer o adroddiadau am y rhai hynny sydd ar goll neu wedi eu hanafu yn ‘Local War Items’. ‘Will YOU VOLUNTEER – OR – BE FETCHED’, –poster eitha’ bygythiol a ymddengesir yn y Cardigan and Tivyside Advertiser. Mae Preifet David Jones yn gofyn am beiriant torri gwallt gan mai siswrn yn unig sydd ganddo a mae’n debyg ei fod yn ‘very slow to use’. Ceir adroddiad manwl ar ymgyrch y Gwarchodlu Cymreig i ail-gipio ‘Hill 70’,- lleoliad Almaenig pwysig ger Loos a gweler hefyd naratif Preifet Andrew Thom o brofiadau dynion Aberteifi pan yn ymladd yn Gallipoli.

No losses this week but there are many reports of those who have been wounded or lost in ‘Local War Items’, whilst there is a rather intimidating poster,- Will YOU VOLUNTEER – OR –BE Fetched?’ in the Cardigan and Tivyside Advertiser. Private David Jones asks for the donation of a ‘hair-cutting’ machine as he has only a pair of scissors which apparently ‘are very slow to use’. There is also a detailled report on the actions of the Welsh Guard in their drive to recapture the important German position of Hill 70 near Loos and Private Andrew Thom’s narrative regarding the experiences of Cardigan men fighting in Gallipoli.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]