Wythnos 53/week 53: 1-7 Awst/August 1915

[English below]

Dim colledigion yr wythnos yma eto.

Awst 4ydd ac y mae Aberteifi yn cofio penblwydd dechreuad y Rhyfel. Cydymdeimlwyd ag Henadur Peter Jones ar golli ei fab a foddwyd yn nhrychineb y Lusitania.

Dymuna Cyngor Tref Aberystwyth sefydlu day faes saethu ac y mae Byddin y Tiriogaethwyr  Aberteifi yn gadael am Ffrainc.  Gweler maes llafur daearyddiaeth y dosbarth cyntaf yn ysgol Llancynfelin yn canolbwyntio ar yr Ymerodraeth Prydeinig a chyfeirio’n arbennig at y Rhyfel.

This week a patriotic rally is to be held on August 4th (the anniversary of the declaration of the War) in Cardigan. A vote of sympathy is extended to Alderman Peter Jones in losing his son who was drowned in the Lusitania and Aberystwyth Town Council ask for co-operation in establishing two rifle ranges.

Cardigan Territorials leave the country and four local engineers and founders leave Cardigan for France.

The 1915 geography syllabus for the 1st class in Llancynfelin  school concentrates on the British Empire with special reference to the War.

Good news – no Cardiganshire casualties this week.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos 43/Week 43: 25-31 Mai/May 1915

[English below]

Newyddion o golledion trwm a gweler ffotograff o John James Morgan, Quay, Aberteifi a bu farw yn y Dardanelles.

Gwobrwywyd Capten J. R. Jones, Trecregin gan Lywodraeth Norwy a llongyfarchwyd Capten Taylor, Maesycregin ar achub 53 goroeswr o’r Lusitania

Apêl gan Pwyllgor Cymdeithas Aberteifi yng Nghaerdydd am £25 tuag at ddarparu gwely i’w ddefnyddio yn Serbia.

Yn y cyfamser mae disgyblion Ysgol Babanod Peterwell yn Llanbedr Pont Steffan yn saliwtio’r faner ac yn ymdeithio o amgylch yr iard gan dderbyn cyfarwyddiadau ynglyn â Diwrnod yr Ymerodraeth.

This week brings news of heavy Cardiganshire losses and the Cardigan and Tivyside Advertiser publishes a photograph of John James Morgan, son of the late Mr Thomas Morgan, Quay, Cardigan who dies in the Dardanelles.

Captain J. R. Jones, Trecregin is awarded a silver cup by the Norwegian Government and Captain Taylor, Maesycregin is congratulated on rescuing 53 survivors of the torpedoed Lusitania.

The Committee of the Cardiganshire Society in Cardiff makes an appeal for £25 in order to provide one bed to be named the ‘Cardiganshire Bed’ for use in Serbia. Meanwhile in Lampeter the pupils of Peterwell Infants school salute the flag as they march around the yard and receive instructions about Empire Day.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Casualties

25 Mai/May 1915

Frank Rollings of Ystrad Meurig, aged 30. Private, Welsh Regiment

27 Mai/May 1915

Thomas Evans born in Cardigan and residing in St Dogmaels, aged 24. Seaman, Royal Navy Reserve

John Thornton of Llanon aged  18. Private, Welsh Regiment

 

Wythnos/Week 42: 18-24 Mai/May 1915

[English below]

Clawr Y Wawr – cylchgrawn Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Ynddo ceir y traethawd ‘Ar Gadfaes Ewrob’ gan Sarnicol yn disgrifio ymweliad â Gwlad Belg ac effaith y rhyfel,-‘a’r trigolion llygatlas, hapus yn grwydriaid di-ymgeledd neu’n gorwedd yn farw dan y dywarchen driniasant mor ddiwyd yn nyddiau heddwch a bywyd’.

Lladdwyd James Alexander Logan Stewart o Alltyrodyn ym mhrwydr Frezenberg a chollwyd 1502 enaid pan suddwyd y Lusitania.

Hysbyseb yn annog dynion i listio ac i ymladd dros eu gwlad a’u Brenin.

‘Ar Gadfaes Ewrob’ [‘On Europe’s Battlefield’] is from Y Wawr, University College of Wales Aberystwyth magazine, issue 2, Spring 1915. The attachment shows the front page of an 8 page essay by Sarnicol describing his experience of visiting Belgium and the changes brought about by the war, ‘the happy blue-eyed inhabitants now wandering helplessly or lying dead in the fields they had tended in peacetime.

James Alexander Logan Stewart of Alltrodyn is killed in the Battle of Frezenberg whilst 1502 souls perish with the sinking of the Lusitania.

An advert from the Cardigan and Tivyside Advertiser coercing men into enlisting in order to bring honour upon themselves by serving their King and country.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

19 Mai/May 1915

Lewis Reginald Hughes of Aberystwyth aged 32. Second Lieutenant, North Staffordshire Regiment

23 Mai/May 1915

Reginald Charles Hope Bewes, commemorated on Llangrannog War memorial, aged 25. Lieutenant, Royal Flying Corps

24 Mai/May 1915

Daniel Owen Lewis of Chancery, Aberystwyth, aged 27. Private, Canadian Infantry

Stanley Montague of Bryndewi, Llangrannog aged 30. Private, Cavalry

John Alfred Evan Norton – grandparents from Llanon, aged 31. Private, 5th Royal Irish Lancers