Wythnos 50/week 50 11-17 Gorffennaf/July2015

[English below]

Disgyblion Ysgol y Babanod, Peterwell, Llanbedr Pont Steffan yn ffarwelio a milwyr lleol sy’n gadael am Ffrainc tra bod yr 11 aelod o griw yr H.M.S. Amphitrite yn gadael Aberteifi. Mae aelodau criw y ‘Majestic’ yn gadael hefyd.

Mae It’s a long, long way to Tipperary yn cael ei ddangos yn y ‘Pavilion’ yn Aberteifi yn ogystal a’r Gaumont War Graphic.

I gloi, mae’r Comisiynwyr Yswiriant yn cyhoeddi taflen yn cynnig awgrymiadau ar sut i fod yn garcus.

Pupils of Peterwell Infants School bid farewell to the local soldiers of the 9th Welsh Battalion who are leaving for France whilst in Cardigan eleven members of the crew of the H.M.S. Amphitrite leave the town for their depot and the men of the Majestic also depart.

It’s a long, long way to Tipperary is showing at the Pavilion in Cardigan as is the Gaumont War Graphic.

Finally, Insurance Commissioners issue a leaflet suggesting economy hints such as ‘Waste nothing. To waste food is as bad as to waste ammunition’.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

Edward Wilmot Vaughan of Llangoedmore, aged 19. Second Lieutenant, Royal Field Artillery

Wythnos 43/Week 43: 25-31 Mai/May 1915

[English below]

Newyddion o golledion trwm a gweler ffotograff o John James Morgan, Quay, Aberteifi a bu farw yn y Dardanelles.

Gwobrwywyd Capten J. R. Jones, Trecregin gan Lywodraeth Norwy a llongyfarchwyd Capten Taylor, Maesycregin ar achub 53 goroeswr o’r Lusitania

Apêl gan Pwyllgor Cymdeithas Aberteifi yng Nghaerdydd am £25 tuag at ddarparu gwely i’w ddefnyddio yn Serbia.

Yn y cyfamser mae disgyblion Ysgol Babanod Peterwell yn Llanbedr Pont Steffan yn saliwtio’r faner ac yn ymdeithio o amgylch yr iard gan dderbyn cyfarwyddiadau ynglyn â Diwrnod yr Ymerodraeth.

This week brings news of heavy Cardiganshire losses and the Cardigan and Tivyside Advertiser publishes a photograph of John James Morgan, son of the late Mr Thomas Morgan, Quay, Cardigan who dies in the Dardanelles.

Captain J. R. Jones, Trecregin is awarded a silver cup by the Norwegian Government and Captain Taylor, Maesycregin is congratulated on rescuing 53 survivors of the torpedoed Lusitania.

The Committee of the Cardiganshire Society in Cardiff makes an appeal for £25 in order to provide one bed to be named the ‘Cardiganshire Bed’ for use in Serbia. Meanwhile in Lampeter the pupils of Peterwell Infants school salute the flag as they march around the yard and receive instructions about Empire Day.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Casualties

25 Mai/May 1915

Frank Rollings of Ystrad Meurig, aged 30. Private, Welsh Regiment

27 Mai/May 1915

Thomas Evans born in Cardigan and residing in St Dogmaels, aged 24. Seaman, Royal Navy Reserve

John Thornton of Llanon aged  18. Private, Welsh Regiment