Wythnos 32/Week 32: 9-15 Mawrth/March 1915

 

Mae Pwyllgor Addysg Sir Aberteifi yn gwahodd milwyr a darpar filwyr i ddosbarthiadau nos yn Aberystwyth. Sonnir am effaith y rhyfel yn fyd-eang yn yr erthygl ‘Gair o Scranton’ sy’n crybwyll y gofyn i deuluoedd Cymreig yr ardal gyfrannu arian at yr achos.  Bu’r Gwarchodlu Cymreig ar wyliadwriaeth ym Mhalas Buckingham a Phalas Sant Iago – nid oeddent eto’n gwisgo bathodynnau i’w hamlygu – ac yn Aberteifi cafodd ymgeisydd am lwfans ymwahanu ei siomi’n fawr â’i lwfans.

Cardiganshire Education Committee invites soldiers and prospective soldiers to attend evening classes in Aberystwyth. ‘Gair o Scranton’ comments on the effect of the war worldwide and how Welsh families in the Scranton area are being approached to donate financially towards the cause.  The Welsh Guards mounted guard over Buckingham Palace and St. James’ Palace,- as of yet they wear no distinguishing badge whilst in Cardigan an applicant for separation allowance is decidedly disappointed with his allowance.

Colledigion / Casualties

14 Mawrth / March 1915

John Jones, of Llanrhystud, aged 20.  Aboard HMS Amethyst, hit by Turkish field artillery. Stoker, 2nd Class, Royal Navy.

 

Wythnos/Week 26: 26 Ionawr/January-1 Chwefror/ February 1915

[English below]

Mae is-bwyllgor lleol Aberystwyth o Bwyllgor Addysg Sir Aberteifi yn ystyried rhoi cymorth ariannol i Lywodraethwyr Ysgol Sirol Aberteifi fel y gallant dalu’r costau ychwanegol o gyflogi athrawon llanw yn lle’r tri athro a ymrestrodd yn y fyddin. Mae Mr Inker ymhlith y recriwtiaid o Aberteifi sy’n cael ffarwel go iawn yn Neuadd y Dref. Ac yn olaf, pwt arall am Wlad Belg – caiff baban bach Belgaidd ei eni yn Aberteifi a’i enwi ar ôl y Maer a’r dref ei hunan – Mathias Cardigan Vandewalle.

The Aberystwyth local sub-committee of the Cardiganshire Education Committee consider granting financial aid to the Governors of Cardigan County School to meet extra charges in connection with engaging substitutes in place of three teachers volunteering for military service. Mr Inker is amongst the Cardigan recruits who receive a hearty send-off at the Guild-Hall, Cardigan. And finally, another Belgian extract – a little Belgian baby born in Cardigan is named after the Mayor and the town itself: Mathias  Cardigan Vandewalle.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

26 Ionawr / January 1915

Morgan Owen Evans, of Glynarthen, lived in Newcastle Emlyn, aged 22. Died of wounds suffered in First Action of Givenchy. Buried in Bethune Town Cemetery, France.  Private, Welsh Regiment.