Wythnos 63/Week 63: 13-19 Hydref/October 1915

[English below]

‘Pell ac Agos’,- gweler cyfeiriadau i’r diwrnod recriwtio ar y Dydd Sadwrn blaenorol; absenoldeb Mr Lloyd George yn angladd ei gyfaill y Parch. Evan Jones, Caernarfon; diddymiad y stamp dimai; y Senedd yn torri i fyny am wythnos o wyliau ond yr ildia Mr McKenna y trethi bwriadedig ar hetiau a gwydr.

Mae’r golofn ‘Local and other war items’ yn parhau a’r newyddion am filwyr unigol a sut y maent yn dod ymlaen tra fod Mr J. Phillips yn cyfeirio llythyr i Mr Llewelyn Williams ynglyn a ffurflenni cofrestri a  chenedlaetholdeb.

Mae’r heddlu yn cyflwyno petisiwn am Fonws Rhyfel.

Ac yn olaf mae Henry John Ballinger o Aberystwyth yn cael ei ladd yn y ffosydd yn Loos.

The ‘Pell ac Agos’ column this week has references to the previous Saturday’s recruitment drive; the possibility of keeping the halfpenny stamp; Parliament breaking for a week’s holiday; an update on the fighting, and amongst other things the reaction to the previous week’s budget,- no price rise in hats!

‘Local and other war items’ continues to report on individual soldiers and how they are faring whilst Mr J. Phillips addresses a letter regarding registration forms and Welsh nationality to Mr Llewelyn Williams, K.C., M.P.

The Police Sergeants and Constables of Cardiganshire petition for a War Bonus.

Finally 19 year old Henry John Ballinger dies in the German trenches at Loos.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

13 Hydref/October 1915

Henry John Ballinger of Sherborne House, Aberystwyth, aged 19. Second Lieutenant, Monmouthshire Regiment

Wythnos/Week 12: 20-26 Hydref/October 1914

[English below]

Hanes y brwydro ar faes y gad gan filwyr sydd wedi dod adref.  Ceir mwy o hanesion Cymreig eu naws yn y golofn wythnosol ‘Pell ag agos’.  Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf yr ymgyrch recriwtio yn Sir Aberteifi, a bu Llywodraethwyr Ysgol Sirol Aberteifi’n trafod ymrestriad athrawon.

An account of the battles on the front from a soldier who has returned home.  More Welsh observations from the weekly column ‘Pell ag agos’.  The inaugural meeting of the Cardiganshire county recruiting campaign took place and the Governors of Cardigan County School were discussing the enlistment of teachers.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

21 Hydref / October 1914

Phillip Lloyd Elliot. Died in Flanders, aged 19. Buried in Guards Cemetery, Windy Corner, Cuinchy, France. Second Lieutenant, Duke of Cornwall Light Infantry.

Wythnos/week 7: 15-21 Medi/September 1914

Mae hanes Tiriogaethwyr Aberteifi’n parhau – maent bellach wedi symud i Angl, Sir Benfro.  Mae gwŷr ifanc tref Aberteifi’n ateb yr alwad i ymuno yn y fyddin, a phenodwyd Mr. W.B. Bickerton yn Swyddog Recriwtio.  Derbyniwyd adroddiadau fod yr Is-gapten E.W. Gower, Castell-malgwyn ar goll ar faes y gad.  Cyhoeddwyd nifer o gerddi Cymraeg am y Rhyfel.

The Cardigan Territorials story continues – they have now removed to Angle, Pembrokeshire.  Young men from Cardigan town and the district are answering the call to join up and Mr. W.B. Bickerton has been appointed Recruiting Officer.  Lieutenant E.W. Gower, Castell-malgwyn has been reported missing in action.  A number of Welsh poems have been published regarding the War.