Wythnos 59/Week 59: 16-22 Medi/September 1915

[English below]

Yr wythnos yma mae yna adroddiad yn yr Aberystwyth Borough Minutes and Agendas ar luestu milwyr yn y dre.

Ceir adroddiadau byr ar yr anafus, dyrchafiadau, digwyddiadau, a.y.b yn War Items ac yn News from the Cardigan Territorials gweler cynnwys llythyron a ddanfonwyd adre’ gan ddynion Aberteifi sy’n ymladd yn y Dardenelles.

Aberteifi, Felinfach a Rhydlewis yn cael colledion ar faes y gad.

This week there is a report in the Aberystwyth Borough Minutes and Agendas on the matter of the billeting of troops in Aberystwyth.

‘War items’ in the Cardigan and Tivy-side gives short reports on casualties, promotions, events, etc and ‘News from the Cardigan Territorials’ are letters sent home by Cardigan men from the Dardenelles.

Cardigan receives the sad news of the loss of two of its boys in Private Albert Thos. Charles and Private Owen John Williams.  Felinfach and Rhydlewis also suffer losses on the Cardiganshire losses list.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

17 Medi/September 1915

Thomas Jones of Ddolfrydi, Felinfach, aged 40.  Private, Welsh Regiment.

20 Medi/September 1915

Evan John Jones of Rhydlewis, aged 25.  Driver, Royal Field Artillery.

Wythnos/Week 15: 10-16 Tachwedd/November 1914

[English below]

Yn Aber-porth, roedd Mr David John Davies, Neuaddwen yn gadael am Gaerdydd i ymuno â 12fed Byddin Cymru.  Cynhaliwyd seremoni yn festri Hawen lle bu Cwnstabliaid Rhan-amser newydd yn tyngu llw.  O faes y gad daw’r newyddion da fod Is-gapten Marteine Kemes Arundel Lloyd yn fyw ac yn iach.  Ceir hanesion o’r wyrcws yng Nghastellnewydd Emlyn ynglŷn â throi tlotai’n ysbytai milwrol.

In Aberporth, Mr David John Davies, Neuaddwen was leaving for Cardiff to join the 12th Welsh Army.  A ceremony took place in Hawen vestry to swear in new Special Constables.  Good news from the front as Lieutenant Marteine Kemes Arundel Lloyd is alive and well.  Tales from Newcastle Emlyn workhouse regarding transferring poor houses into military hospitals.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

10 Tachwedd / November 1914

Thomas Lemuel Jones of Ystumten.  Died at Ypres. Private, Grenadier Guards.

Price Vaughan Lewes of Llanfear, Felinfach. On HMS Superb and invalided to Devonport Naval Hospital where he died aged 49.  Buried at Plymouth (Western Mill) Cemetery, Devon.  Captain, Royal Navy.