Wythnos/Week 15: 10-16 Tachwedd/November 1914

[English below]

Yn Aber-porth, roedd Mr David John Davies, Neuaddwen yn gadael am Gaerdydd i ymuno â 12fed Byddin Cymru.  Cynhaliwyd seremoni yn festri Hawen lle bu Cwnstabliaid Rhan-amser newydd yn tyngu llw.  O faes y gad daw’r newyddion da fod Is-gapten Marteine Kemes Arundel Lloyd yn fyw ac yn iach.  Ceir hanesion o’r wyrcws yng Nghastellnewydd Emlyn ynglŷn â throi tlotai’n ysbytai milwrol.

In Aberporth, Mr David John Davies, Neuaddwen was leaving for Cardiff to join the 12th Welsh Army.  A ceremony took place in Hawen vestry to swear in new Special Constables.  Good news from the front as Lieutenant Marteine Kemes Arundel Lloyd is alive and well.  Tales from Newcastle Emlyn workhouse regarding transferring poor houses into military hospitals.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

10 Tachwedd / November 1914

Thomas Lemuel Jones of Ystumten.  Died at Ypres. Private, Grenadier Guards.

Price Vaughan Lewes of Llanfear, Felinfach. On HMS Superb and invalided to Devonport Naval Hospital where he died aged 49.  Buried at Plymouth (Western Mill) Cemetery, Devon.  Captain, Royal Navy.

Wythnos/Week 13: 27 Hydref/October-2 Tachwedd/November 1914

[English below]

Apêl gan Edward J. Webley-Parry-Pryse am enwau’r rhai sydd wedi ymrestru er mwyn amlygu gwasanaeth Sir Aberteifi at y rhyfel.  Arestiwyd dau ddeiliad Almaenaidd yn Aberteifi.  Yn y Pavilion yn Aberteifi cafwyd noson o adloniant er budd y Sefydliad Nyrsio, a dangoswyd chwe rhan y ddrama filwrol fawr, ‘Orders Under Seal’.

Plea from Edward J. Webley-Parry-Pryse for names of enlisters to highlight Cardiganshire’s contribution to the war effort.  Two German subjects were arrested in Cardigan.  At the Cardigan Pavilion the entertainment in aid of the Nursing Institute was to be the great military drama in six parts ‘Orders under seal’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

30 Hydref / October 1914

David Jones, Private, Royal Welch Fusiliers, age unknown.

31 Hydref / October 1914

Charles Bernard Morland. Died in first battle of Ypres, aged 47. Buried in Ypres Cemetery. Lieutenant-Colonel, Welsh Regiment.

1 Tachwedd / November 1914

Godfrey Berkeley John Beynon, Lieutenant-Commander, Royal Navy.  Died off coast of South America aboard HMS Good Hope, aged 31.  Exploded by German East Asia Squadron.