Wythnos/Week 21: 22-28 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Mae’r Cardigan and Tivyside Advertiser yn cynnwys llai nag arfer o newyddion am y rhyfel, ond ceir sôn eto am Is-gapten Kemes a’r gath.  Cost y rhyfel hyd yn hyn yw’r swm aruthrol o £140,000,000. Yn y cyfamser, ceir honiad o encilio yn Llandysul ac anafwyd y Preifat Tudor S. Jones ar faes y gad.

Less war news than usual in the Cardigan and Tivyside Advertiser but yet another mention of Capt. Kemes and the cat. The cost of the war up to date is a staggering £140,000,000. Meanwhile in Llandyssul there is an alleged desertion and Private Tudor S. Jones has been wounded at the front.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/Week 18: 1-7 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Daeth y Preifat Thomas Edwards, Aberporth yn ôl o’r rhyfel wedi’i anafu.  Nid oedd y Llywodraeth ond wedi codi digon o arian i gyllido’r rhyfel tan fis Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.  Croesawyd 16 ffoadur o Wlad Belg yn Aberteifi.  Yn Llanbedr Pont Steffan, rhoddwyd caniatâd i ddisgyblion adael yr ysgol yn gynnar i gyfarch y Belgiaid wrth iddynt gyrraedd.

Private Thomas Edwards, Aberporth has returned injured from the war.  The Government has only raised enough money to fund the war until next July.  Cardigan welcomes 16 Belgian refugees into its midst.  In Lampeter, the schoolchildren were allowed to leave school early to see the arrival of the Belgians.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]